Εργασίες για το σπίτι 15/9

Γλώσσα: 
Φύλλο εργασίας. Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία για για τις χρονικές προτάσεις, τα χρονικά επιρρήματα και τους χρονικούς συνδέσμους. Από το φύλλο εργασίας, αντιγραφή x2 τα χρονικά επιρρήματα από το “Χρονικά επιρρήματα είναι τα: …… πότε πότε κ.ά”.

Μαθηματικά:
Στο τετράδιο Μαθηματικών, λύνω κάθετα τους πολλαπλασιασμούς:

  • 352 x 64=
  • 442 x 23 =
  • 687 x 38 =
  • 453 x 6 =
  • 298 x 67 =

_________
Ενημέρωση 1: Από τη Δευτέρα σχολάμε 13:15 και ξεκινάει και το Ολοήμερο που θα σχολάει στις 15:55 (τελευταίο γκρουπ).
Ενημέρωση 2: Το πρόγραμμα για τη Δευτέρα έχει ως εξής: Αγγλικά, Γλώσσα, Γλώσσα,  Γυμναστική, Μαθηματικά, Ιστορία.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση