Εργασίες για το σπίτι 14/9

Γλώσσα:
Άσκηση 4 σελ. 11 (Πρώτα υπογραμμίζω τα ρήματα στο κείμενο σελ. 8 και έπειτα γράφω μόνο τα ρήματα σε Ενεστώτα, δεν γράφω ολόκληρο το κείμενο). Άσκηση 3 σελ. 10 στο τετράδιο γραπτού λόγου. Προσέχω στην ιστορία μου να χρησιμοποιήσω μερικές από τις λέξεις και φράσεις της άσκησης 2 σελ. 10.

Μαθηματικά:
Μόνο τη γραμμή που αφορά τον πολλαπλασιασμό σελ. 7.

Χωρίς τίτλο

 

 

 

 

___________
Ενημέρωση: Αύριο φέρνουμε Γλώσσα,  Μαθηματικά και Αγγλικά. Φοράμε και αθλητικά γιατί έχουμε γυμναστική!

Σχολάμε 12:25. Φέρνουμε οπωσδήποτε τις υπεύθυνες δηλώσεις για τον τρόπο αποχώρησης!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση