Εργασίες για το σπίτι 30/5

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 43-44. Αντιγραφή x2 το καφέ πλαίσιο σελ. 45 “Οι λέξεις… πώς και πώς”. Άσκηση 6 σελ. 46. Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 4 σελ. 40.

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας

Ιστορία:
Κεφ. 38. Το ρωμαϊκό κράτος. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα από το φυλλάδιο. Ερωτήσεις:
α) Ποιος ποταμός βρίσκεται στη Ρώμη;
β) Ποιος διοικούσε την πόλη;
γ) Ποιες ήταν οι τρεις κοινωνικές τάξεις;
δ) Ποιοι ήταν οι ύπατοι;
ε) Τι ήταν η σύγκλητος;
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3 σελ. 47.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση