Εργασίες για το σπίτι 25/5

Ιστορία:
Κεφ. 36. Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων & Κεφ. 37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια. Διαβάζω από τα σχεδιαγράμματα. Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1 σελ. 45 και 1, 2 σελ. 46.

Μαθηματικά:
Στο τετράδιο Μαθηματικών λύνω τις πράξεις και κάνω επαλήθευση με σταυρό (Υπενθυμίζω ότι εδώ μπορείτε να δείτε ξανά τη διαδικασία https://www.youtube.com/watch?v=Bt8YDm29mKc) :

  • 545×23
  • 638×16
  • 405×102
  • 1135×65
  • 326×169
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση