Εργασίες για το σπίτι 24/5

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 36-37. Ασκήσεις 5, 6 σελ. 38-39. Αντιγραφή x2 το καφέ πλαίσιο σελ. 38 “Οι λέξεις.. μόνο του”.

Μαθηματικά:
Στο τετράδιο Μαθηματικών λύνω τις πράξεις και κάνω επαλήθευση με σταυρό (Υπενθυμίζω ότι εδώ μπορείτε να δείτε ξανά τη διαδικασία https://www.youtube.com/watch?v=Bt8YDm29mKc) :

  • 586×14
  • 633×124
  • 105×15
  • 442×244
  • 409×93
  • 999×33
  • 123×456
  • 683×12

_______________

Θερμή παράκληση: Να ελέγχετε τι έχουν τα παιδιά για το σπίτι (ασκήσεις/φωτοτυπίες) καθώς και τα μαθήματα για την επόμενη μέρα καθώς αρκετά έρχονται χωρίς βιβλία στην τάξη.

Ενημέρωση 1: Η ημερήσια εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 29/5 στο Μαστιχάρι. Μέχρι την Παρασκευή φέρνουμε 4€ για το λεωφορείο.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση