Εργασίες για το σπίτι 17/5

Γλώσσα:
Ανάγνωση το ποίημα σελ. 34. Τετράδιο εργασιών: Αντιγραφή x2 την άσκηση 3 σελ. 38. Ασκήσεις 1, 2, 3 σελ. 39. Ορθογραφία θα γράψουμε ρήματα στον Αόριστο (όπως στην αντιγραφή).

___________
Ενημέρωση 1: 
Συμμετέχουμε ξανά στον διαγωνισμό ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών. Αν έχετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το σχολείο μας τις χρειάζεται.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση