Εργασίες για το σπίτι 30/5

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 43-44. Αντιγραφή x2 το καφέ πλαίσιο σελ. 45 “Οι λέξεις… πώς και πώς”. Άσκηση 6 σελ. 46. Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 4 σελ. 40.

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας

Ιστορία:
Κεφ. 38. Το ρωμαϊκό κράτος. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα από το φυλλάδιο. Ερωτήσεις:
α) Ποιος ποταμός βρίσκεται στη Ρώμη;
β) Ποιος διοικούσε την πόλη;
γ) Ποιες ήταν οι τρεις κοινωνικές τάξεις;
δ) Ποιοι ήταν οι ύπατοι;
ε) Τι ήταν η σύγκλητος;
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3 σελ. 47.

Εργασίες για το σπίτι 25/5

Ιστορία:
Κεφ. 36. Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων & Κεφ. 37. Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια. Διαβάζω από τα σχεδιαγράμματα. Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1 σελ. 45 και 1, 2 σελ. 46.

Μαθηματικά:
Στο τετράδιο Μαθηματικών λύνω τις πράξεις και κάνω επαλήθευση με σταυρό (Υπενθυμίζω ότι εδώ μπορείτε να δείτε ξανά τη διαδικασία https://www.youtube.com/watch?v=Bt8YDm29mKc) :

 • 545×23
 • 638×16
 • 405×102
 • 1135×65
 • 326×169

Εργασίες για το σπίτι 24/5

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 36-37. Ασκήσεις 5, 6 σελ. 38-39. Αντιγραφή x2 το καφέ πλαίσιο σελ. 38 “Οι λέξεις.. μόνο του”.

Μαθηματικά:
Στο τετράδιο Μαθηματικών λύνω τις πράξεις και κάνω επαλήθευση με σταυρό (Υπενθυμίζω ότι εδώ μπορείτε να δείτε ξανά τη διαδικασία https://www.youtube.com/watch?v=Bt8YDm29mKc) :

 • 586×14
 • 633×124
 • 105×15
 • 442×244
 • 409×93
 • 999×33
 • 123×456
 • 683×12

_______________

Θερμή παράκληση: Να ελέγχετε τι έχουν τα παιδιά για το σπίτι (ασκήσεις/φωτοτυπίες) καθώς και τα μαθήματα για την επόμενη μέρα καθώς αρκετά έρχονται χωρίς βιβλία στην τάξη.

Ενημέρωση 1: Η ημερήσια εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 29/5 στο Μαστιχάρι. Μέχρι την Παρασκευή φέρνουμε 4€ για το λεωφορείο.

Εργασίες για το σπίτι 23/5

Μαθηματικά: 
Τετράδιο εργασιών (δ’ τεύχος): Ασκήσεις 2, 3, 4, 5 και Υπολογίζω με τον νου σελ. 6-7. Σήμερα στην τάξη δείξαμε και τον τρόπο επαλήθευσης με σταυρό. Μπορείτε να το δείτε και εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Bt8YDm29mKc

Ιστορία:
Κεφ. 34. Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται. Διαβάζω τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο και κάνω τις ασκήσεις 1 και 2.

_______________

Θερμή παράκληση: Να ελέγχετε τι έχουν τα παιδιά για το σπίτι (ασκήσεις/φωτοτυπίες) καθώς και τα μαθήματα για την επόμενη μέρα καθώς αρκετά έρχονται χωρίς βιβλία στην τάξη.

Εργασίες για το σπίτι 18/5

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας (Δεν κάνουμε τη δοκιμή (επαλήθευση) στις πράξεις του πολλαπλασιασμού γιατί δεν κάναμε παράδειγμα στην τάξη). Όποιος/α θέλει μπορεί να δει τον τρόπο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=Bt8YDm29mKc

Ιστορία:
Την Τρίτη 23/5 γράφουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στα κεφάλαια 30-33 (σελ. 95-105).

___________
Ενημέρωση 1: Συμμετέχουμε ξανά στον διαγωνισμό ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών. Αν έχετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το σχολείο μας τις χρειάζεται.

Εργασίες για το σπίτι 17/5

Γλώσσα:
Ανάγνωση το ποίημα σελ. 34. Τετράδιο εργασιών: Αντιγραφή x2 την άσκηση 3 σελ. 38. Ασκήσεις 1, 2, 3 σελ. 39. Ορθογραφία θα γράψουμε ρήματα στον Αόριστο (όπως στην αντιγραφή).

___________
Ενημέρωση 1: 
Συμμετέχουμε ξανά στον διαγωνισμό ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών. Αν έχετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το σχολείο μας τις χρειάζεται.

Εργασίες για το σπίτι 16/5

Γλώσσα: 
Στο τετράδιο της Αντιγραφής κλίνω τα ρήματα: πίνω, λέω, βλέπω, τρώω σε Ενεστώτα και σε Οριστική Αορίστου, Συνοπτική Υποτακτική και Συνοπτική Προστακτική (όπως πινακάκι σελ. 24).

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας. Για να υπολογίσω πόσες φορές χωράει ένας αριθμός σε έναν άλλον, χρησιμοποιώ τα πολλαπλάσιά του. Στο παράδειγμα του φυλλαδίου, υπολογίζω πόσες φορές χωράει το 25 στο 970. Αντί να αρχίσω όμως να λέω 25+25+25+25+… (που θα πάρει αρκετή ώρα), θα πολλαπλασιάσω το 25 με το 10 και έτσι, χρησιμοποιώντας το δεκαπλάσιο του 25, δηλαδή το 250, γίνεται ευκολότερο να βρω πόσες φορές χωράει στο 970 ο αριθμός που ψάχνω (δηλαδή το 25). Σκέφτομαι 250+250+250+200+20=970. Μετά σπάω το 250 ξανά σε 10×25, και το 200 σε 8×25, ενώ το 20 που περισσεύει το αφήνω στην άκρη. Προσθέτω τους αριθμούς που πολλαπλασίασα (10+10+10+8) και βρίσκω ότι το 25 χωράει 38 φορές στο 970 και περισσεύει 20!

Ιστορία: 
Κεφ. 33. Ο θάνατος του Μ. Αλέξανδρου. Διαβάζω τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο και κάνω τις ασκήσεις 1 και 2. Την Πέμπτη θα κάνουμε επανάληψη ώστε την Τρίτη 23/5 να γράψουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στα κεφάλαια 30-33 (σελ. 95-105).

___________
Ενημέρωση 1: Συμμετέχουμε ξανά στον διαγωνισμό ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών. Αν έχετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το σχολείο μας τις χρειάζεται.

Εργασίες για το σπίτι 15/5

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 20-21. Στο τετράδιο της αντιγραφής κλίνω τα ουδέτερα ουσιαστικά: το ράμφος, το έδαφος, το μέρος, το δάσος, σύμφωνα με το πινακάκι σελ. 22. Μαθαίνω πολύ καλά τον τρόπο που κλίνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ος (σε αυτά θα βασιστεί η ορθογραφία μας αύριο)! Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 37 (συνεχίζω την ιστορία στο τετράδιο γραπτού λόγου. Θυμάμαι να αντιγράψω και το αρχικό κείμενο με τα κόκκινα γράμματα)

Μαθηματικά:
Εργασία 2 σελ. 99 (συμπληρώνω τα πολλαπλάσια του 25 και έπειτα κάνω και την κόκκινη βούλα). Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 3 και 4 σελ. 34-35. Η παρακάτω εικόνα είναι βοηθητική για το τι σημαίνει πολλαπλάσιο:

Μαθηματικά 7/11: 10. Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε2' 93ου Δ.Σ. Αθηνών

Θρησκευτικά:
Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια την ιστορία για τη φλεγόμενη βάτο σελ. 45-46.

___________
Ενημέρωση 1: Το πρόγραμμά μας άλλαξε. Δείτε εδώ: https://blogs.sch.gr/svolika/ergasia-gia-to-spiti/programma/. Το μάθημα της Ιστορίας την Πέμπτη παραμένει ως έχει και αλλάζει η Μουσική από Τρίτη 3η ώρα σε Παρασκευή 3η ώρα.

Ενημέρωση 2: Έχουν μοιραστεί τα διαγωνίσματα της Γλώσσας.  Σας παρακαλώ να τα υπογράψετε και να τα φέρουν ξανά μαζί τους αύριο.

Ενημέρωση 3: Συμμετέχουμε ξανά στον διαγωνισμό ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών. Αν έχετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το σχολείο μας τις χρειάζεται.

Εργασίες για το σπίτι 11/5

Μαθηματικά:
Συνεχίζω στο σπίτι την άσκηση “Πληροφορίες από το διαδίκτυο” σελ. 92.

Ιστορία:
Κεφ. 32. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας. Διαβάζω τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο και κάνω τις ασκήσεις 1, 2.
___________
Ενημέρωση 1: Το πρόγραμμά μας άλλαξε. Δείτε εδώ: https://blogs.sch.gr/svolika/ergasia-gia-to-spiti/programma/. Το μάθημα της Ιστορίας την Πέμπτη παραμένει ως έχει και αλλάζει η Μουσική από Τρίτη 3η ώρα σε Παρασκευή 3η ώρα.

Ενημέρωση 2: Έχουν μοιραστεί τα διαγωνίσματα της Γλώσσας.  Σας παρακαλώ να τα υπογράψετε και να τα φέρουν ξανά μαζί τους αύριο.

Ενημέρωση 3: Συμμετέχουμε ξανά στον διαγωνισμό ΑΦΗΣ για ανακύκλωση μπαταριών. Αν έχετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το σχολείο μας τις χρειάζεται.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση