Εργασίες για το σπίτι 28/3

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 82. Αντιγραφή x2 το καφέ πινακάκι σελ. 83. Άσκηση σελ. 83 “Βρείτε στο ποίημα και αντιγράψτε…”. Άσκηση αντιστοίχισης (κίτρινο πινακάκι) και άσκ. 5 σελ. 84. Ορθογραφία θα γράψουμε κυριολεξίες και μεταφορές. Μαθαίνω πολύ καλά το καφέ πινακάκι σελ. 83.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση