Εργασίες για το σπίτι 23/3

Ιστορία:
Κεφ. 27. Η ηγεμονία της Σπάρτης. Διαβάζω τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο και κάνω την άσκηση. Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2, 3 σελ. 34.

Μελέτη:
Διαβάζω σελ. 65 για τον λύκο και μαθαίνω τι είναι το σπονδυλωτό και τι το ασπόνδυλο ζώο. Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το “Αξίζει να διαβάσουμε” σελ. 67. Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 5 σελ. 23.

________
Ενημέρωση: Αύριο θα σχολάσουμε στις 09:40! Δεν φέρνουμε τις σχολικές τσάντες μαζί, μόνο μια μικρή τσαντούλα με μαρκαδόρους/ξυλομπογιές.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση