Εργασίες για το σπίτι 30/1

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 35. Αντιγραφή x3 το καφέ πλαίσιο σελ. 37 “Παράγραφος.. ξεχωριστό”. Στην τάξη κάναμε την άσκηση 2 σελ. 37 και απαντήσαμε τις ερωτήσεις της άσκησης 1 σελ. 36.

Μαθηματικά:
Στην τάξη κάναμε την άσκηση α σελ. 45. Άσκηση 1 σελ. 45. Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2 και 3 σελ. 10.

Υπενθύμιση για Ιστορία:
Αύριο γράφουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στους Περσικούς πολέμους (σελ. 46-62)!!!!!!

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση