Εργασίες για το σπίτι 26/1

Ιστορία:
Κεφ. 19. Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης. Μαθαίνω τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο και κάνω τις ασκήσεις 1 και 2. Θα γράψουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στους Περσικούς πολέμους (σελ. 46-62) την Τρίτη 31/1.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση