Εργασίες για το σπίτι 20/1

Γλώσσα: 
Τετράδιο εργασιών: Στην τάξη κάναμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 σελ. 65-66. Ανάγνωση το κείμενο “Η βαβυλωνία” σελ. 65. Αντιγραφή x3 τις δύο πρώτες στροφές του ποιήματος και ορθογραφία την πρώτη στροφή. Στο τετράδιο της αντιγραφής κλίνουμε τα ρήματα: ντύνομαι, χτενίζομαι, πλένομαι σε Ενεστώτα, Παρατατικό και Εξ. Μέλλοντα.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Στην τάξη λύσαμε τις ασκήσεις 5 και 6 σελ. 7.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση