Εργασίες για το σπίτι 17/10

Γλώσσα: Ανάγνωση το κείμενο σελ. 32. Αντιγραφή x3 το καφέ πλαίσιο σελ. 33 «Οι παραπάνω προτάσεις… κατηγορούμενο». Ορθογραφία τις προτάσεις της άσκησης 2 (αυτές με τα λουλουδάκια) σελ. 33. Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2 σελ. 19.

Ιστορία:
Κεφ. 6. Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα. Οι ερωτήσεις θα μοιράζονται σε φωτοτυπίες για διευκόλυνση. Στην ίδια φωτοτυπία έχουμε τις ασκήσεις 1 και 2.
Μαθαίνουμε με δικά μας λόγια κάθε πολίτευμα. Η φωτοτυπία βοηθάει αρκετά, ειδικά η αντιστοίχιση (Ασκ. 2). Από το κυρίως κείμενο κρατάμε μόνο την σειρά των πολιτευμάτων: Βασιλεία -> Αριστοκρατία -> Ολιγαρχία -> Δημοκρατία (Εικόνα 3 σελ. 22) ενώ ξεχωριστή αναφορά κάνουμε στην Τυραννία. Στο βιβλίο, σελ. 21-22 μαθαίνουμε τα γκρι πλαίσια.

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων