Εργασίες για το σπίτι 26/9

Ιστορία: 
Κεφ. 1.3. Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων. Στο τετράδιο Ιστορίας έχουν δοθεί οι εξής ερωτήσεις:
α) Ποιοι ήταν οι ραψωδοί;
β) Ποια ήταν τα δύο μεγάλα ποιήματα που έγραψε ο Όμηρος; Πότε τα έγραψε;
γ) Τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από τα ποιήματα;
δ) Τι γνωρίζεις για τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου;
Στο βιβλίο έχουμε σημειώσει τις απαντήσεις μέσα στο κείμενο. Μαθαίνουμε με δικά μας λόγια τις απαντήσεις των ερωτήσεων.

Μελέτη: 
Μαθαίνουμε τι σημαίνει γεωγραφικό διαμέρισμα και ονομαστικά τα 9 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας (λέξεις με έντονο μαύρο χρώμα στις σελίδες 11-12 του βιβλίου ή “Αξίζει να διαβάσουμε” σελ. 12. Φύλλο εργασίας για το σπίτι.

__________

Ενημέρωση:
Στα παιδιά έχει δοθεί υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή σε εκδρομές, για τα κεράσματα και για φωτογράφιση. Παρακαλώ να τις φέρουν άμεσα. Επίσης, τα χαρτιά από τον γιατρό όσο πιο σύντομα γίνεται.

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση