Εργασίες για το σπίτι 21/9

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 17, αντιγραφή x3 και ορθογραφία από το (“Υπομονή να κάνουν…. Σκαλί σκαλί!”).
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 9.

Μαθηματικά: 
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 8 (τη δεύτερη πορτοκαλί βούλα με τις οριζόντιες πράξεις) να γίνει κάθετα στο τετράδιο μαθηματικών, άσκηση 2 σελ. 8.

Ιστορία: 
Κεφ. 1.1. Η κάθοδος των Δωριέων, σελ. 6-7. Μαθαίνω με δικά μου λόγια το κείμενο, όχι απέξω. Στην τάξη φτιάξαμε βοηθητικό σχεδιάγραμμα στο τετράδιο ιστορίας με τα  κύρια σημεία.

IMG 20220921 130104

_________

Αύριο:
Εικαστικά
Γυμναστική
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
Αγγλικά

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση