Εργασίες για το σπίτι 20/9

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 13. Αντιγραφή x3 και ορθογραφία από το “Φέτος ο παππούς…με τις ώρες.” σελ. 13. Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3 σελ. 8.

_________

Το πρόγραμμα για αύριο:
Γλώσσα
Υπολογιστές
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
Ιστορία

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση