Εργασίες για το σπίτι 1/4

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 28-29, αντιγραφή x3 τα κίτρινα πλαίσια σελ. 30 («Στον παραπάνω.. ευθύς» και «Στο παραπάνω.. πλάγιο λόγο»), ορθογραφία το κίτρινο πλαίσιο σελ. 30 («Στον παραπάνω.. ευθύς»). Φύλλο εργασίας.

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας

Αγγλικά:
Οι λέξεις: little, play, look for, magic ⇒ 2 φορές αντιγραφή και ορθογραφία. Διάβασμα και μετάφραση σελ. 28 (Χρωματιστό βιβλίο), άσκηση 5 σελ. 30 (Χρωματιστό βιβλίο).

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων