Εργασίες για το σπίτι 28/2

Γλώσσα: 
Τετράδιο εργασιών: Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το πράσινο πλαίσιο (άσκηση 1) σελ. 28.

Μαθηματικά: 
Ασκήσεις 2, 3, 5, 6 σελ. 80-81.

Ιστορία: 
Ενότητα 5.7. Το τέλος του Αχιλλέα. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα και τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση