Εργασίες για το σπίτι 25/2 – Ενημέρωση

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 64, ορθογραφία τη δεύτερη στροφή σελ. 64, ασκήσεις 4 και 5 σελ. 65.

Μαθηματικά: 
Φύλλο εργασίας

Αγγλικά:
Ορθογραφία Aa – Mm, αντιγραφή x2 και ορθογραφία τις λέξεις: chips, cheese, shoe, shell. Ανάγνωση τα δύο κειμενάκια σελ. 24 (Χρωματιστό βιβλίο), ασκήσεις 1 και 3 σελ. 16 (Ασπρόμαυρο βιβλίο).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση