Εργασίες για το σπίτι 18/2

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 56-57, αντιγραφή x2 και ορθογραφία την πρώτη παράγραφο του κειμένου (“Πριν… άνθρωπο.”).

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2, 3 σελ. 14.

Για όσους/όσες λείπουν:
Γλώσσα: Κάναμε το κείμενο σελ. 56-57 και συζητήσαμε τις ασκήσεις 1-5, σελ. 57.
Μαθηματικά: Κάναμε τις ασκήσεις σελ. 74-75.
Θρησκευτικά: Διαβάσαμε και συζητήσαμε για τα δικαιώματα των παιδιών, σελ. 74-78.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση