Εργασίες για το σπίτι 17/2

Γλώσσα: 
Τετράδιο εργασιών: Αντιγραφή x2 το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 19 (“Μπορούμε… τρόπους.”), άσκηση 3 σελ. 20. Η άσκηση 3 θα είναι και για ανάγνωση. Ορθογραφία θα γράψουμε προτάσεις όπως στην άσκηση 2.

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας

Ιστορία:
Ενότητα 5.5. Ο θάνατος του Πάτροκλου. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα α, το σχεδιάγραμμα β, και τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο.

Για όσους/όσες έλειπαν:
Γλώσσα: Τετράδιο εργασιών: Κάναμε την άσκηση 2 σελ. 19.
Μαθηματικά: Τετράδιο εργασιών: Κάναμε τις ασκήσεις 5 και 6 σελ. 13.
Ιστορία: Τετράδιο εργασιών: Κάναμε τις ασκήσεις 1,2 και 3 σελ. 27.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση