Εργασίες για το σπίτι 17/1

Γλώσσα: 
Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 26 (“Συχνά, σε ιστορίες… προσωποποίηση”). Ανάγνωση το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 26 (“Το ποίημα… συλλαβές”). Άσκηση 5 σελ. 26.

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας

Ιστορία:
Στο επόμενο μάθημα (Πέμπτη 20/1), θα γράψουμε διαγώνισμα στις ενότητες για τους Αργοναύτες, σελ. 49-56.

Μελέτη:
Διαβάζω και μαθαίνω τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς και της θάλασσας από τα φυλλάδια. Αν θέλω χρωματίζω τις εικόνες.
Φ.1. Όροι ξηράς
Φ.2. Όροι θάλασσας
Φ.3. Άσκηση εμπέδωσης

Εργασίες για το σπίτι 14/1

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 25, αντιγραφή x3 και ορθογραφία τη δεύτερη στροφή “Κοιμούνται…βράχια.”.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3, σελ. 67. Χρησιμοποιώ το τετράδιο γραπτού λόγου για να γράψω την ιστορία μου.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 3, 4 σελ. 27.

Εργασίες για το σπίτι 13/1

Γλώσσα:
Τετράδιο εργασιών: Ανάγνωση άσκηση 1, σελ. 66. Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο “Θυμήσου!… πώς και πώς.” σελ. 66. Άσκηση 2 σελ. 66. Μαθαίνω απέξω τις προσωπικές αντωνυμίες (ξανά).

Μαθηματικά: 
Φύλλο εργασίας

Ιστορία: 
Ενότητα 4.3. Η Αργοναυτική εκστρατεία. Διαβάζω τις ερωτήσεις και το σχεδιάγραμμα από το φυλλάδιο. Το φυλλάδιο θα δοθεί εκτυπωμένο στα παιδιά αύριο.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 21.

Εργασίες για το σπίτι 12/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 20-21. Αντιγραφή x2 τον πίνακα με τις προσωπικές αντωνυμίες σελ. 23. Μαθαίνω πολύ καλά τις προσωπικές αντωνυμίες. Ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 22 “Τις λέξεις… προσωπικές αντωνυμίες.”

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3 σελ. 25.

Εργασίες για το σπίτι 11/1

Γλώσσα:
Αντιγραφή x3 και ορθογραφία τις λέξεις ξυπνώ-ξύπνησα έως βλέπω-είδα στο Λεξιλόγιο σελ. 18.

Μελέτη:
Μαθαίνω τους γεωγραφικούς όρους στη σελίδα 47 στο Βασικό λεξιλόγιο. Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το Αξίζει να διαβάσουμε σελ. 44 και 46.
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2, 3 σελ. 15.

Θρησκευτικά: 
Διαβάζω ξανά μόνος/η μου τα Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και παραδόσεις σελ. 63.

Εργασίες για το σπίτι 10/1

Γλώσσα:
Ασκήσεις 7, 8 και 9 σελ. 17. Τις λέξεις της άσκησης 9 τις έχουμε για ορθογραφία.

Ιστορία:
Διαβάζω ξανά τα κείμενα από τις ενότητες 4.1. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας και 4.2. Πελίας και Ιάσονας.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση