Εργασίες για το σπίτι 28/1

Γλώσσα:
Αντιγραφή x5 και ορθογραφία τις λέξεις με μαύρα έντονα γράμματα της άσκησης 5, σελ. 38.
Τετράδιο εργασιών (νέο βιβλίο): Άσκηση 4 σελ. 9. Προσοχή: Γράφω για το πρόγραμμα που έχω τη Δευτέρα και όχι για την αυριανή μέρα, όπως αναφέρεται στην άσκηση.

Θρησκευτικά:
Διαβάζω και μαθαίνω για τους Τρεις Ιεράρχες, σελ. 32-34.

Θυμάμαι: 
Τη Δευτέρα έχουμε διαγώνισμα στα Κλάσματα, σελ. 58-67.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση