Εργασίες για το σπίτι 27/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 34-35. Ορθογραφία το εξής: “Τα ρήματα που μας δείχνουν τι θα γίνει στο μέλλον είναι σε χρόνο Συνοπτικό Μέλλοντα. Τα ρήματα που μας δείχνουν τι θα γίνεται στο μέλλον είναι σε χρόνο Εξακολουθητικό Μέλλοντα.”. Μαθαίνω πολύ καλά να κλίνω τον Συνοπτικό και τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα. Κλίνω στον Συνοπτικό και στον Εξακολουθητικό Μέλλοντα τα ρήματα: γελάω, γεμίζω, σβήνω, ξεσκονίζω.

Μαθηματικά:
Τη Δευτέρα διαγώνισμα στα κλάσματα, σελ. 58-67.

Ιστορία:
Ενότητα 5.1. Το μήλο της Έριδας. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα και τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση