Εργασίες για το σπίτι 17/1

Γλώσσα: 
Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 26 (“Συχνά, σε ιστορίες… προσωποποίηση”). Ανάγνωση το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 26 (“Το ποίημα… συλλαβές”). Άσκηση 5 σελ. 26.

Μαθηματικά:
Φύλλο εργασίας

Ιστορία:
Στο επόμενο μάθημα (Πέμπτη 20/1), θα γράψουμε διαγώνισμα στις ενότητες για τους Αργοναύτες, σελ. 49-56.

Μελέτη:
Διαβάζω και μαθαίνω τους γεωγραφικούς όρους της ξηράς και της θάλασσας από τα φυλλάδια. Αν θέλω χρωματίζω τις εικόνες.
Φ.1. Όροι ξηράς
Φ.2. Όροι θάλασσας
Φ.3. Άσκηση εμπέδωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση