Εργασίες για το σπίτι 14/1

Γλώσσα: 
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 25, αντιγραφή x3 και ορθογραφία τη δεύτερη στροφή “Κοιμούνται…βράχια.”.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3, σελ. 67. Χρησιμοποιώ το τετράδιο γραπτού λόγου για να γράψω την ιστορία μου.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 3, 4 σελ. 27.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση