Εργασίες για το σπίτι 11/1

Γλώσσα:
Αντιγραφή x3 και ορθογραφία τις λέξεις ξυπνώ-ξύπνησα έως βλέπω-είδα στο Λεξιλόγιο σελ. 18.

Μελέτη:
Μαθαίνω τους γεωγραφικούς όρους στη σελίδα 47 στο Βασικό λεξιλόγιο. Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το Αξίζει να διαβάσουμε σελ. 44 και 46.
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2, 3 σελ. 15.

Θρησκευτικά: 
Διαβάζω ξανά μόνος/η μου τα Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και παραδόσεις σελ. 63.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση