Εργασίες για το σπίτι 10/1

Γλώσσα:
Ασκήσεις 7, 8 και 9 σελ. 17. Τις λέξεις της άσκησης 9 τις έχουμε για ορθογραφία.

Ιστορία:
Διαβάζω ξανά τα κείμενα από τις ενότητες 4.1. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας και 4.2. Πελίας και Ιάσονας.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση