Εργασίες για το σπίτι 31/1

Γλώσσα:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 6 σελ. 11, ανάγνωση, αντιγραφή x2 και ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 12 (‘Όταν γράφω τη γνώμη μου…επομένως)”)

Ιστορία:
Ενότητα 5.2. Η θυσία της Ιφιγένειας. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα και τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο.
(Ο εκτυπωτής στο σχολείο λειτουργεί ανάλογα τα κέφια του, οπότε σας τα κοινοποιώ εδώ για διευκόλυνση.)

Σημείωση: Για την Παρασκευή, για το μάθημα των Εικαστικών, θα χρειαστούν πλαστελίνες σε διάφορα χρώματα.

Εργασίες για το σπίτι 28/1

Γλώσσα:
Αντιγραφή x5 και ορθογραφία τις λέξεις με μαύρα έντονα γράμματα της άσκησης 5, σελ. 38.
Τετράδιο εργασιών (νέο βιβλίο): Άσκηση 4 σελ. 9. Προσοχή: Γράφω για το πρόγραμμα που έχω τη Δευτέρα και όχι για την αυριανή μέρα, όπως αναφέρεται στην άσκηση.

Θρησκευτικά:
Διαβάζω και μαθαίνω για τους Τρεις Ιεράρχες, σελ. 32-34.

Θυμάμαι: 
Τη Δευτέρα έχουμε διαγώνισμα στα Κλάσματα, σελ. 58-67.

Εργασίες για το σπίτι 27/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 34-35. Ορθογραφία το εξής: “Τα ρήματα που μας δείχνουν τι θα γίνει στο μέλλον είναι σε χρόνο Συνοπτικό Μέλλοντα. Τα ρήματα που μας δείχνουν τι θα γίνεται στο μέλλον είναι σε χρόνο Εξακολουθητικό Μέλλοντα.”. Μαθαίνω πολύ καλά να κλίνω τον Συνοπτικό και τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα. Κλίνω στον Συνοπτικό και στον Εξακολουθητικό Μέλλοντα τα ρήματα: γελάω, γεμίζω, σβήνω, ξεσκονίζω.

Μαθηματικά:
Τη Δευτέρα διαγώνισμα στα κλάσματα, σελ. 58-67.

Ιστορία:
Ενότητα 5.1. Το μήλο της Έριδας. Διαβάζω το σχεδιάγραμμα και τις ερωτήσεις από το φυλλάδιο.

 

Ανακοίνωση για Τρίτη 25/1

Aγαπητοί γονείς,

τα μαθήματα και για αύριο, Τρίτη 25/1, θα πραγματοποιηθούν μέσω Webex.

Παρακάτω, θα βρείτε το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί, ενώ στα email σας θα λάβετε τα links.

2022 01 24 190329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυστυχώς ο εξοπλισμός του σχολείου δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των τάξεων και έχουμε δυσκολίες στην πραγματοποίηση της τηλεκπαίδευσης.

Σας παρακαλώ να παρακολουθείτε συστηματικά τα email σας σε περίπτωση που ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Έκτακτη Ανακοίνωση για Δευτέρα 24/1

Αγαπητοί γονείς,

τα μαθήματα αύριο, Δευτέρα 24/1, θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης Webex. Για λόγους ασφαλείας, τα link για τις αίθουσες του Webex θα τα λάβετε στο email σας.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

2022 01 23 194434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας παρακαλώ να παρακολουθείτε τα email σας τακτικά για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Εργασίες για το σπίτι 21/1

Γλώσσα:
Τετράδιο εργασιών: Ανάγνωση και αντιγραφή x1 το πράσινο πλαίσιο σελ. 70. Άσκηση 4 σελ. 70 στο τετράδιο γραπτού λόγου. Ορθογραφία άσκηση 3.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2, 3, 4 σελ. 32-33.

Θρησκευτικά:
Διαβάζω ξανά μόνος/η μου τα κείμενα σελ. 70-72.

Εργασίες για το σπίτι 20/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 28, αντιγραφή x3 και ορθογραφία τις λέξεις της άσκησης 9, σελ. 31. Άσκηση 10, σελ. 31, λεξιλόγιο σελ. 32.

Μελέτη:
Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το Αξίζει να διαβάσουμε σελ. 52.

 

Εργασίες για το σπίτι 19/1

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 27, αντιγραφή x2 το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 30 (“Ο δικός μου…. σας, τους).” Ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 30 (“Οι λέξεις αυτές… κτητικές αντωνυμίες.”). Μαθαίνω πολύ καλά τις κτητικές αντωνυμίες.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 69.

Υπενθύμιση: Διαγώνισμα στην Ιστορία στις ενότητες για τους Αργοναύτες σελ. 49-56.

Εργασίες για το σπίτι 18/1

Γλώσσα: 
Τετράδιο εργασιών: Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 68 (“Τα χαϊκού… εικόνα.”). Ανάγνωση όλο το πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 68. Άσκηση 2 σελ. 68.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2, 3, 4 σελ. 28-29.

Μελέτη:
Διαβάζω και μαθαίνω με δικά μου λόγια το Αξίζει να διαβάσουμε σελ. 50.
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1β) σελ. 16.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση