Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

Μηλιά Κυνοπιαστών

49084 Κέρκυρα

Διεύθυνση e-mail σχολείου : mail@dim-kynop.ker.sch.gr

Διεύθυνση e-mail : svlassis@sch.gr