ετικέτα γαλάζιου σχολείου γοα το σχολικό ετος 2023-2024

Στο σχολείο μας απονεμήθηκε ετικέτα γαλάζιου σχολείου για τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα θαλάσσιας ζωής.

European_Blue_Schools_Certificate-20222023-391