Ανακυκλώνω σωστά!

Το τμήμα ένταξης και η εκπαιδευτικός Κολομόνδου Φιλίτσα κατασκεύασαν ένα παιχνίδι που βοηθά στο να κατανοήσουμε και να εξασκηθούμε στη σωστή διαλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας!

IMG 655b24af864f71c28c137a59e8a78c09 V IMG b499716390fa6462f20194d47078dd30 V