Καθαρή θάλασσα-θάλασσα με ρύπους

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης κατασκεύασαν αφίσα με τις διαφορές της καθαρής και της θάλασσας με ρύπους.

Υπεύθυνοι δράσης οι εκπαιδευτικοί: Σταυρινός Βύρωνας και Κολομόνδου Φιλίτσα

1676261911681 1676261911646