Το παγκάκι της φιλίας

Οι μαθητές της Α’ τάξης έβαψαν το παγκάκι της φιλίας. Στη δράση αυτή βοήθησε ο κος Κουλουμαριέτος Φώτιος. Το παγκάκι της φιλίας αποτελεί μια  εκπαιδευτική δράση που εφαρμόζεται σε σχολεία στην προσπάθεια ενδυνάμωσης μαθητών – μαθητριών που παρουσιάζουν δυσκολία στη σύναψη φιλικών σχέσεων με τους συμμαθητές τους ή σε κάποια χρονική στιγμή αισθάνονται ότι δεν έχουν φίλους.

0 02 05 5ab5da8d0d5577ca4012326763793f8373c8b25140be9e7067322b14139fe2cf 3f7987baa2495f30 0 02 05 5c5d21fa76d1e88cd132fb8f2ba7be5bff7a358f2fa256b37b93ab5b49811b05 8898fc2893638cb7 0 02 05 7ee4a70537830b8e3972d05588ac439b3d53aabd6c2f9147ebf2d4cab217be54 3157a61c1f4c43ed IMG 5dce6ed5a587d2d78dfed5aaed6f1081 V