Εγγραφές στην Α΄ τάξη

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2016).

Για την εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητείται από τις Σχολικές Μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
  2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας.
  5. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο.Οι εγγραφές  των μαθητών Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν, από 1 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου 2022.Θα επικοινωνείτε με το σχολείο για να κλείσετε ραντεβού Τηλέφωνο 2251025334