Μικροί Δημοσιογράφοι

Η Ε’ τάξη του σχολείου μας εξέδωσε φύλλο εφημερίδας για τον μήνα Μάιο. Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω όλα τα φύλλα που έγραψαν οι μικροί μας δημοσιογράφοι.