Τα Ζώα και τα Φυτά της Λέσβου

Την Παρασκευή 05/03/2021 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση-παρουσίαση στους μαθητές της Ε’ Τάξης από τον Περιβαλλοντολόγο Μιχάλη Μπάκα που αφορούσε τα φυτά και τα ζώα της Λέσβου.