Ασκήσεις στο μάθημα Αρχές Λογιστικής

Ο Ισολογισμός της ατομικής επιχείρησης του Α.Αντωνίου στις 31/12/2016 έχει ως εξής:

Ε                                                 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                   Π    

Οικόπεδα                                80.000                Προμηθευτές              70.000

Κτίρια                                   120.000                  Κεφάλαιο                  220.000

Έπιπλα  & λοιπός εξοπλισμός 4.000

Εμπορεύματα                         50.000

Πελάτες                                  20.000

Ταμείο                                    16.000

                                              290.000                                                       290.000

 

   Στη νέα χρήση γίνονται στην επιχείρηση τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα:

Στις 20/1/2017:Αγορά εμπορευμάτων αξίας 10.000 Ευρώ από το Γ. Γεωργίου με πίστωση(τιμολόγιό του Νο 2/20-1-17)

Στις 10/3/2017:Πώληση εμπορευμάτων αξίας 25.000Ευρώ αντί 30.000 Ευρώ στο Β.Βασιλείου (τιμολ. Νο 1/10-3-17) με μετρητά 20.000 Ευρώ(αποδ,Εισπρ.Νο 1/25-1-17)και τα υπόλοιπα με πίστωση.

Στις 15/10/2017:Πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ 1000 Ευρώ (Απ.πληρ.Νο 1  /15-10-17).

Στις 30/10/2017: Πληρωμή του ενοικίου 1000 Ευρώ (Απ.πληρ.Νο 1  /30-10-17).

Διαπιστώνεται ότι η απογραφή τέλους χρήσης συμφωνεί με τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

 

Ζητείται να κάνετε:

α)Το άνοιγμα των βιβλίων της χρήσης και την παρακολούθηση των παραπάνω λογιστικών γεγονότων με τη χρήση του ημερολογίου και των λογαριασμών β)Τον προσδιορισμό του συνολικού αποτελέσματος χρήσης της επιχείρησης και τη μεταφορά του στο κεφάλαιο γ)Τη σύνταξη του τελικού Ισολογισμού

                                                                                                                  

Αφήστε μια απάντηση