Ασκήσεις στο μάθημα Αρχές Λογιστικής

Ο Ισολογισμός της ατομικής επιχείρησης του Α.Αντωνίου στις 31/12/2016 έχει ως εξής:

Ε                                                 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                   Π    

Οικόπεδα                                80.000                Προμηθευτές              70.000

Κτίρια                                   120.000           

 » Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

 

 

   ΑΣΚΗΣΗ 1

 Έστω ότι φορολογούμενος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Να υπολογίσετε με το σύστημα κλιμακωτής και ολικής προόδου το φόρο που θα καταβάλλει ο φορολογούμενος.

     

                                                                                                             

   ΑΣΚΗΣΗ 2

 Φορολογούμενος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Να βρείτε το φόρο που θα πληρώσει με μείωση

 » Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Λογιστικά Φύλλα

  1. Καταχώριση στοιχείων
  1. Ξεκινήστε το Λογιστικό Φύλλο.
  2. Συμπληρώστε τον πίνακα σας με τα στοιχεία που βλέπετε στην επόμενη εικόνα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ  » Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ (τομέας οικονομίας και δ/σης)

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα κατά τόπους  Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο

 » Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαναληπτικές στο μάθημα Αρχές Λογιστικής

ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Α. Να γίνει η διάκριση των παρακάτω λογαριασμών σε λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού :

1 Οικόπεδα
2 Μηχανήματα
3 Προμηθευτές
4 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  » Διαβάστε περισσότερα