«

»

Δεκ 06

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα εικόνας για Νέες τεχνολογίες" Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

  εισάγονται σταδιακά στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέροντας αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε και υλοποιεί μια σειρά έργων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός του Π.Ι. για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζεται στο άρθρο «Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» (22KB), του Γ. Παπαδόπουλου ενώ για τον τομέα Πληροφορικής των ΤΕΕ στο άρθρο «Ο Τομέας Πληροφορικής των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων: Η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» (18KB), του Γ. Παπαδόπουλου. Στο άρθρο «Πλαίσιο Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης»(20KB) παρουσιάζεται η πρόταση του Π.Ι. για ένα Πλαίσιο Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών με στόχο να βοηθήσει τους επιμορφωτές των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Επίσης στο άρθρο «Έλεγχος Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Ο σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου»(26KB) γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των σχετικών δραστηριοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  Γίνονται πολλές προσπάθειες, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό, για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία και δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα εκπαίδευσης με χρήση του υπολογιστή. Τα άρθρα-εισηγήσεις που παρατίθενται παρακάτω εκφράζουν προβληματισμούς και κάποια αρχικά αποτελέσματα από την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση γενικότερα αλλά και σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, και προτείνουν τρόπους χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης:

  • Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη Μαθησιακή Διαδικασία (Διαφάνειες) (176KB),
    Βασίλης Κόμης (1997)
  • «The Internet Reality or Myth for Researchers» (16KB),
    A. Chronaki, V. Bourdakis (1996)
  • «Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στη γενική παιδεία» (38KB),
    Χ. Κυνηγός (1995)

Πηγή: pi-schools

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων