Κατηγορία: Ερευνητικές Εργασίες (PROJECT)

“Σαίξπηρ : Η εποχή του, η εποχή μας” (Ερευνητική Εργασία του 1ου Λυκείου Βύρωνα)

Η Ερευνητική Εργασία του τμήματος ΕΕ6 του 1ου Λυκείου του Βύρωνα πραγματοποιήθηκε κατά του δέυτερο τετράμηνο της σχολικής περιόδου 2012-2013. Συγχαρητήρια στους μαθητές και στους διδάσκοντες για την εκπληκτική εργασία !

ΣΑΙΞΠΗΡ-ΕΕ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3590

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α ́ και Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου και Α ́ και Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ . έτος 2013-2014

project_2013_2014

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2625

Τροποποίηση της Εγκυκλίου για τις Ερευνητικές Εργασίες σχ. έτους 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—–


Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα, 13-09-2012

Αρ. Πρωτ. 105847/Γ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄


 • Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 • Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε
 • Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
 • Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

—–

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες:    Αν. Πασχαλίδου

Τηλέφωνο:        210-3443422


ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013»

Οι παράγραφοι 1 και 5 της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  αντικαθίστανται ως εξής:

1. Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στην Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2012-2013 εισάγονται και στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών, που υλοποιεί βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», που είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr).

Στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών μπορούν κατ’ αρχήν να συμμετέχουν, οι εκπαιδευτικοί Λυκείου όλων των ειδικοτήτων και προς τούτο η Ερευνητική Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο η ειδικότητα ή οι ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να είναι συναφής κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα. Τη συνάφεια αυτή την κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων. Η εργασία που θα επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω θα επιβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, μπορεί η εργασία να επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα και τηρείται η  με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α για ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός. Οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου (Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και συνεχόμενου δίωρου (Α΄, Β΄ τάξη ΓΕΛ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και είναι διάρκειας ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους.

5. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι Ερευνητικές Εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου τρίωρου (Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ) και συνεχόμενου δίωρου (Α΄, Β΄ τάξη ΓΕΛ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ). Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία ή η υλοποίηση τους ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων.

Η με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκύκλιος συμπληρώνεται ως εξής:

Στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Ερευνητικών Εργασιών στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ συνδράμουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων τους με τη συντονιστική ευθύνη του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.. Αναλυτικότερα:

1. Παρέχουν κατά περίπτωση την αναγκαία στήριξη, όταν τους ζητηθεί, τόσο κατά τη διαμόρφωση των θεμάτων που θα υποβληθούν προς έγκριση από τους συνεργαζόμενους καθηγητές στο Σύλλογο Διδασκόντων όσο και κατά την διεξαγωγή και εποπτεία της ερευνητικής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι τα θέματα που υποβάλλονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αφορούν όλα το πρώτο τετράμηνο. Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα κατά τον προγραμματισμό του δευτέρου τετραμήνου, μετά από εισήγηση του καθηγητή (ή των καθηγητών) που εποπτεύει (εποπτεύουν) ένα θέμα, να εγκριθεί η συνέχισή του με νέες, όμως, διαστάσεις που ανέκυψαν στην πορεία της έρευνας και οι οποίες πρέπει, επίσης, να εγκριθούν από το Σύλλογο Διδασκόντων.

2. Συντάσσουν στο τέλος του τετραμήνου έκθεση την οποία αποστέλλουν στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. για τα θέματα, τις ειδικότητες που ενεπλάκησαν και τον τόπο της ψηφιακής ανάρτησης και ανατροφοδοτούν εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες αναφορικά με το είδος των θεμάτων, τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και τη βαθμολογία κλπ. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ερευνητική εργασία, μετά τη βαθμολόγησή της, πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, για να έχει πρόσβαση σε αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα.

3. Αξιοποιούν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες για ενδοσχολικές επιμορφώσεις, τους πιστοποιημένους από τον ΟΕΠΕΚ επιμορφωτές για τις Ερευνητικές Εργασίες.

Τέλος διευκρινίζεται :

α. Η ανάθεση των Ερευνητικών Εργασιών στους καθηγητές γίνεται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μαθήματα, καθότι αποτελούν πρώτη ανάθεση για όλες τις ειδικότητες.

β. Η στέρηση του δικαιώματος των μαθητών να επιλέγουν θέμα και να εντάσσονται σε “Τμήματα Ενδιαφέροντος”, που συνεπάγεται η ανάθεση θεμάτων στα υπάρχοντα (αλφαβητικά) τμήματα, πρέπει να γίνεται όπου υπάρχουν ελλείψεις αιθουσών, τάξεις με ολιγομελή τμήματα που δεν ξεπερνούν το προβλεπόμενο για τις Ερευνητικές Εργασίες όριο των 20 μαθητών ή  έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ως προς τα ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύει η με αρ. πρωτ. 100838/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 • Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄
 • Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 • Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 • Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 • Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
 • Δ/νση Ειδικής Αγωγής
 • ΣΕΠΕΔ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2331

Υπουργείο Παιδείας: Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας

1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2) Την με αρ. πρωτ. 70000/Γ2/21-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1557) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
3) Την με αρ. πρωτ. 36797/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

4) Την με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
5) Την με αρ. πρωτ. 36798/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β΄ και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

6) Την με αρ. πρωτ. 47758/Γ2/27-04-2012 Y.A. (ΦΕΚ B΄ 1390) “Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»”.

7) Τη με αρ. πρωτ. 1101/23-05-2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

9) Τη με αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Σε περίπτωση διδασκαλίας των ερευνητικών εργασιών σε τμήματα, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει συνολικά μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες ανά τετράμηνο (εφόσον η ερευνητική εργασία είναι διάρκειας ενός τετραμήνου) ή μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες τη σχολική χρονιά (εφόσον η ερευνητική εργασία έχει διάρκεια ολόκληρο σχολικό έτος), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετούν στη σχολική μονάδα, οι οποίοι  μπορούν να αναλάβουν συνολικά μέχρι τέσσερις (04) ερευνητικές εργασίες ανά τετράμηνο (εφόσον η ερευνητική εργασία είναι διάρκειας ενός τετραμήνου) ή μέχρι τέσσερις (04) ερευνητικές εργασίες τη σχολική χρονιά(εφόσον η ερευνητική εργασία έχει διάρκεια ολόκληρο σχολικό έτος).

Σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών εργασιών γίνεται σε ζώνη και στις δύο τάξεις (ίδια μέρα και ίδιες ώρες), ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει μία (01) ερευνητική εργασία.

Σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών εργασιών γίνεται σε ζώνη και στις δύο τάξεις (διαφορετικές ώρες), ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2330

Οδηγίες Διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Α’ και Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2012-2013

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

1. Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2012-2013 εισάγονται και στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών, που υλοποιεί βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», που είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr).

Στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών μπορούν κατ’ αρχήν να συμμετέχουν, οι εκπαιδευτικοί Λυκείου όλων των ειδικοτήτων και προς τούτο η Ερευνητική Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων. Ωστόσο η ειδικότητα ή οι ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να είναι συναφής κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα. Τη συνάφεια αυτή την κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων. Η εργασία που θα επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω θα επιβλέπεται από δύο εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα. Οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και έχουν διάρκεια ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους.

2.  Πρόταση και Έγκριση Ερευνητικών Θεμάτων

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνέρχεται ο Σύλλογος Διδασκόντων σε ειδική συνεδρία, για να εγκρίνει τα θέματα των Ερευνητικών Εργασιών, τα οποία έχουν προταθεί από τους εκπαιδευτικούς και έχουν συγκεντρώσει την προτίμηση των μαθητών. Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μαθητών και να τους εμπλέκουν σε διαδικασίες διερεύνησης, αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα εννοιολογικά σχήματα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων. 

Επομένως, η συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται είναι βασικό κριτήριο για την επιλογή θεμάτων. Οι προτάσεις των θεμάτων πρέπει να γίνονται από έναν ή το πολύ δύο εκπαιδευτικούς διαφορετικών μαθημάτων (σε περίπτωση θέματος που απαιτεί διεπιστημονική διερεύνηση), οι οποίοι ταυτόχρονα με την πρότασή τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση της επίβλεψής του, εφόσον τελικά εγκριθεί η πρότασή τους από το Σύλλογο Διδασκόντων. Τουλάχιστον μια από τις προτεινόμενες εργασίες θα πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς από τους κλάδους ΠΕ02, ή ΠΕ03, ή ΠΕ04. Επιπλέον, θα πρέπει απαραιτήτως τα θέματα που θα προταθούν να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να συνδυάζουν κάποιους από αυτούς. Αυτό διασφαλίζει τη διασπορά της θεματολογίας και τον αποκλεισμό της θεματικής μονομέρειας των προτεινόμενων θεμάτων.

Στις προτάσεις του επόμενου τετραμήνου, σε περίπτωση που επιλεγούν ερευνητικές εργασίες της παραπάνω διάρκειας, προτείνονται και εγκρίνονται εκ νέου διαφορετικά θέματα, κρατώντας ωστόσο πάντοτε την ίδια διαδικασία κατανομής, ώστε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερο διαφορετικής φύσης και στόχευσης θέματα.

Ο σύλλογος συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αριθμό θεμάτων και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν καθένα από αυτά. Σε περίπτωση περισσότερων προτάσεων από αυτές που μπορούν να προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων επιλέγει κατά πλειοψηφία τα επικρατέστερα σε ικανοποιητικό αριθμό.

Σε περίπτωση υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών σε ζώνη, δημιουργούνται λειτουργικές ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, που δεν θα ξεπερνούν τους 20 μαθητές και δεν θα είναι μικρότερες από 16 μαθητές. Έτσι, εάν για παράδειγμα ένα Λύκειο έχει 65 μαθητές στην Α΄ Λυκείου, μπορεί να προτείνει έως τέσσερα το πολύ θέματα (ένα από κάθε θεματικό κύκλο). Αντίθετα σε περίπτωση που ο αριθμός των προτεινόμενων θεμάτων δεν επαρκεί, συμπληρώνεται με ανάθεση σε εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς (ως συν-επίβλεψη), οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν σχετική πρόταση.

Σε περίπτωση υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών ανά τμήμα τότε ο αριθμός των μαθητών της ερευνητικής ομάδας είναι ο αριθμός των μαθητών του τμήματος.

Σε περίπτωση μικρών Λυκείων ή ύπαρξης σε μια σχολική μονάδα μόνο Λυκειακών τάξεων με λίγους μαθητές (λιγότερους από 16) προσφέρονται ως επιλογές δύο μόνο θέματα και υλοποιείται μόνο ένα, αυτό που πλειοψηφεί με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών.

Η εισήγηση των θεμάτων προς το Σύλλογο Διδασκόντων από τους προτείνοντες εκπαιδευτικούς γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου.

3. Ορισμός Συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών

Στην ίδια συνεδρία ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει τον Υποδιευθυντή ή άλλον έμπειρο καθηγητή ως συντονιστή των πραγματοποιούμενων Ερευνητικών Εργασιών, με κύριο ρόλο τον προγραμματισμό χρήσης χώρων, εργαστηρίων και λοιπών πόρων που διαθέτει η σχολική μονάδα από τις διάφορες ερευνητικές ομάδες. Ο συντονιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση ανάληψης άλλων εξωδιδακτικών καθηκόντων. Για τις πιθανές εκτός σχολείου επισκέψεις των ερευνητικών μαθητικών ομάδων, κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, ισχύουν οι σχετικές με τις υπόλοιπες επισκέψεις προϋποθέσεις. Η ανάλογη διαδικασία για την επιλογή θεμάτων του δευτέρου τετραμήνου, σε περίπτωση που επιλεγεί ερευνητική εργασία τετράμηνης διάρκειας, γίνεται έως την έναρξη του δευτέρου τετραμήνου.

4. Επιλογή Θέματος από τους Μαθητές

Οι μαθητές, αφού ενημερωθούν για τα προτεινόμενα θέματα, με όποιο τρόπο υλοποίησης ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει προσφορότερο, δηλώνουν το θέμα της πρώτης και της δεύτερης προτίμησής τους. Καλό είναι να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να δηλώσουν το σύνολο των προτεινόμενων θεμάτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης σε ορισμένα μόνο θέματα. Ο συντονιστής που έχει ορισθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων (βλέπε παραπάνω) φροντίζει, ώστε οι μαθητές να αναλάβουν ανά τμήμα ή να κατανεμηθούν σε ερευνητικές ομάδες, στην εργασία της πρώτης ή το πολύ της δεύτερης προτίμησής τους.

Ενδεικτικά αν επιλεγεί η υλοποίηση σε ζώνες, μπορεί να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία. Εάν κάποια εργασία συγκεντρώσει την πρώτη προτίμηση περισσοτέρων από 20 μαθητών, τότε οι πλεονάζοντες προσδιορίζονται με κλήρωση και ανακατανέμονται σε εργασία της δεύτερης προτίμησής τους. Αυτοί οι μαθητές το ερχόμενο τετράμηνο έχουν προτεραιότητα στην επιλογή της εργασίας με την οποία θέλουν να ασχοληθούν. Εάν κάποιο θέμα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον (ως πρώτη επιλογή) αρκετών μαθητών ώστε να δημιουργηθούν δυο τμήματα (δηλαδή 32 μαθητές) για αυτό τότε επιλέγονται 20 μαθητές με τη διαδικασία της κλήρωσης και οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται ως υπεράριθμοι που πρέπει να ανακατανεμηθούν στα θέματα της δεύτερης επιλογής τους. Τέλος, εάν ορισμένοι μαθητές επιλέξουν θέμα το οποίο δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω του ορίου του ελάχιστου αριθμού μαθητών (16 μαθητές ανά εργασία) καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των θεμάτων στα οποία δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός θέσεων. Και σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω μαθητές έχουν προτεραιότητα (και μάλιστα μεγαλύτερη από ότι η προηγούμενη κατηγορία) στην επιλογή θέματος κατά το δεύτερο τετράμηνο. Ωστόσο ο συντονιστής μπορεί να επιλέξει εναλλακτικά σενάρια κατανομής που να ικανοποιούν την αρχή που προ-αναφέρθηκε, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών να τοποθετηθεί σε θέμα της πρώτης ή της δεύτερης επιλογής της.

Η διαδικασία κατανομής των μαθητών στις ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη του διδακτικού έτους.

5. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι Ερευνητικές Εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των ζωνών κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιείται η ερευνητική εργασία ή η υλοποίηση τους ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων.

6. Δημόσια παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών από Μαθητικές Ομάδες

Όταν ολοκληρωθούν οι Ερευνητικές Εργασίες, στο τέλος του τετραμήνου ή του σχολικού έτους, οι μαθητές παρουσιάζουν σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται από το σχολείο στη σχολική κοινότητα με τη συμμετοχή εξωτερικών προσκεκλημένων (π.χ. ειδικούς επιστήμονες, φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λπ.), όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο από το Σύλλογο Διδασκόντων. Μετά την παρουσίαση της εργασίας τους και των αποτελεσμάτων της, είναι δυνατόν να υποβληθούν στα μέλη της ομάδας ερωτήσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες. Κατά την ημέρα παρουσίασης των Ερευνητικών Εργασιών μπορεί να γίνει και σχετική έκθεση στο σχολείο.

7. Αξιολόγηση Ερευνητικών Εργασιών

Μετά και την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κάθε ερευνητικού θέματος υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής τους Εργασίας, που περιλαμβάνει (α) ερευνητική έκθεση για το θέμα που μελέτησαν, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συμπεράσματα της έρευνας, (β) ένα σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματά τους τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.) και (γ) ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους κρίνουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Συγκεκριμένες οδηγίες για την αξιολόγηση παρέχονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», όπου αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάθε μαθητικής ομάδας σε ό,τι αφορά (α) στην ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα, (β) στο περιεχόμενο της ερευνητικής εργασίας, (γ) στη γλώσσα και τη δομή της ερευνητικής έκθεσης και (δ) στον τρόπο της δημόσιας παρουσίασης της ομαδικής εργασίας. Οι τομείς της «ερευνητικής διαδικασίας» και του «περιεχομένου» αξιολογούνται με συντελεστή βαρύτητας 30% ο καθένας, ενώ οι δύο επόμενοι («Γλώσσα/δομή» και «παρουσίαση») με συντελεστή 20% ο καθένας. Το βιβλίο εκπαιδευτικού κάνει αναλυτική αναφορά στις διαδικασίες, τα κριτήρια και τους τομείς αξιολόγησης, καθώς επίσης και στα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης της ατομικής συμβολής κάθε μαθητή στο ομαδικό έργο χωριστά και την ατομική του βαθμολόγηση.

Η γενική βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα. Σε περίπτωση υλοποίησης ερευνητικής εργασίας ετήσιας διάρκειας ο βαθμός του πρώτου τετραμήνου αντιστοιχεί στην επίδοση του μαθητή στο τμήμα της ερευνητικής εργασίας που έχει υλοποιηθεί μέχρι τότε.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν προάγεται στην επόμενη τάξη και δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό στην ερευνητική εργασία, (επιλέγεται το θέμα στο οποίο υστέρησε περισσότερο αν ασχολήθηκε με δύο συνολικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς) και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός του ορίζει τμήματα της ερευνητικής εργασίας που κρίνει ότι πρέπει να επεξεργαστεί εκ νέου. Το Σεπτέμβριο υποβάλλει διορθωμένη την εργασία του μαζί με το προσωπικό του ημερολόγιο και τον ατομικό του φάκελο προς επανα-αξιολόγηση.

8. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών

Για ευρύτερη διάχυση των μαθητικών εργασιών, μετά τη δημόσια παρουσίασή τους, αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του σχολείου), αναγράφοντας τα ονόματα όλων των συντελεστών, μαθητών και επιβλεπόντων εκπαιδευτικών. Μια εργασία μπορεί να συγγραφεί, μερικώς ή/και ολόκληρη στα Αγγλικά.

Την εξειδίκευση και την εφαρμογή των παραπάνω γενικών αρχών στις συνθήκες των δυνατοτήτων και αναγκών της σχολικής μονάδας κάνει ο σύλλογος διδασκόντων, φροντίζοντας πρωτίστως να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη διεξαγωγή και στήριξη των Ερευνητικών Εργασιών.


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος: ……………….……….                                                                                                ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ …………………………………………………

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Γραφείο Υφυπουργού
 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 • Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 • Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄
 • Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 • Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 • Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 • Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
 • Δ/νση Ειδικής Αγωγής
 • ΣΕΠΕΔ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2328

Ερευνητικές Εργασίες (Project) : Η δομή Ερευνητικής Έκθεσης

Εξώφυλλο (Αναφέρονται ο τίτλος, οι συγγραφείς, οι επόπτες καθηγητής, το σχολείο, τετράμηνο και έτος)

Περιεχόμενα

1. Περίληψη (στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά)

2. Πρόλογος (απαιτούμενες επεξηγήσεις προς τον αναγνώστη για το θέμα, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, την οργάνωση της Ερευνητικής Έκθεσης)

3. Εισαγωγή (προβληματική του θέματος: σύντομη θεωρητική ανάπτυξη του θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, στόχοι της ομάδας)

4. Ερευνητική Δραστηριότητα (φάσεις διεξαγωγής της έρευνας, περιγράφοντας μεθοδολογία και τεχνική)

5. Η Έρευνα

5.1 Ενότητα Πρώτη (αναλύονται τα ευρήματα για κάποιο ερώτημα, με αναφορές στη βιβλιογραφία)

5.2 Ενότητα Δεύτερη (αναλύονται τα ευρήματα για κάποιο ερώτημα, με αναφορές στη βιβλιογραφία) ….

6. Συμπεράσματα

7. Επίλογος (πιθανή επέκταση της έρευνας)

8. Βιβλιογραφία Δικτυογραφία (με αρίθμηση)

9. Παραρτήματα

9.1 Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγια κλπ.

9.2 Παράρτημα ΙΙ: κάποια αναφορά στο τέχνημα της ομάδας και τη συμβολή του στην κοινοποίηση-μεταφορά της νέας γνώσης στο ευρύ κοινό

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2325

Απαντήσεις σε οργανωτικά θέματα Ερευνητικών Εργασιών

ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ.Ε.   Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4  Τ.Κωδ: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πληροφορίες: Βλαχοκυριάκου Φωτεινή

Τηλ.: 2810 246860 Φαξ: 2810 222076

E-mail: grss@dide.ira.sch.gr

Γιάννης Τζωρτζάκης

Σχολικός Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων & Τοπογράφων Μηχανικών

Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων

Τηλ.     : 2810 246871

E-mail : johntzortzakis@gmail.com

Ηράκλειο, 6-9-2012

Αρ. Πρωτ.: 537

Προς: Τους καθηγητές/τριες των Ερευνητικών Εργασιών των ΓΕΛ Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων

Κοιν. : 1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

2. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Αιγαίου

3. Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης  Κρήτης

4. Δ/νσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης N. Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Κυκλάδων

5. Σχολικοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Κρήτης

Θέμα: «Απαντήσεις σε οργανωτικά θέματα Ερευνητικών Εργασιών»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι

Με αφορμή ερωτήσεις που μου υποβάλλονται σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών κατά το σχολικό έτος 2012-13, παίρνω την πρωτοβουλία να καταγράψω τις πιο κοινές από αυτές, σε μορφή ερώτησης-απάντησης, ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλους τους συναδέλφους αρμοδιότητάς μου.

1. Πόσες ώρες την εβδομάδα διδάσκεται μία Ερευνητική Εργασία;

Για τη σχολική χρονιά 2012-13, η σχετική εγκύκλιος (4) καθορίζει ότι η Ερευνητική Εργασία διδάσκεται δύο (2) συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα (όπως προβλεπόταν πέρυσι (5) στα ΕΠΑΛ).

2. Πως τοποθετούνται οι Ερευνητικές Εργασίες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου;

Για τη σχολική χρονιά 2012-13, η σχετική εγκύκλιος (4) δίνει ευελιξία στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, να αποφασίσει, αν οι Ερευνητικές Εργασίες θα γίνονται σε Τμήματα Ενδιαφέροντος που θα λειτουργούν παράλληλα σε «ζώνη», όπως ίσχυε πέρυσι ή θα γίνονται σε τμήματα γενικής παιδείας όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα.

3. Πόσοι μαθητές εμπλέκονται σε κάθε Ερευνητική Εργασία;

Στην περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίσει ότι οι Ερευνητικές Εργασίες θα γίνονται σε Τμήματα Ενδιαφέροντος που θα λειτουργούν παράλληλα σε «ζώνη», όπως ίσχυε πέρυσι, ισχύει η σχετική εγκύκλιος (1) που ορίζει αριθμό μαθητών ανά Τμήμα Ενδιαφέροντος από δεκαέξι (16) μαθητές το λιγότερο έως είκοσι (20) το περισσότερο.

Στην περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίσει ότι οι Ερευνητικές Εργασίες θα γίνονται ανά τμήμα γενικής παιδείας, οι μαθητές θα είναι προφανώς όσοι και στο τμήμα γενικής παιδείας. Από το παραπάνω φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο, πιθανότατα σε κάθε ΕΕ θα εμπλέκονται περισσότεροι από είκοσι μαθητές.

4. Πόσοι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε κάθε Ερευνητική Εργασία;

Για τη σχολική χρονιά 2012-13, το ΦΕΚ (3) και η σχετική εγκύκλιος (4) καθορίζουν ότι σε κάθε Ερευνητική Εργασία εμπλέκονται απαραίτητα δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονται στην τάξηταυτόχρονα για τις δύο ώρες που διαρκεί η Ερευνητική Εργασία (όπως προβλεπόταν πέρυσι (5) στα ΕΠΑΛ).

5. Πώς λειτουργεί η συνδιδασκαλία;

Δύο εκπαιδευτικοί βρίσκονται ταυτόχρονα μαζί με τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της Ερευνητικής Εργασίας. Αν και τα καθήκοντά τους δεν έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής από κάποια Εγκύκλιο ή Υ.Α., η εμπειρία από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής στα ΕΠΑΛ δείχνει, ότι οι δύο εκπαιδευτικοί, εκτός των όσων θα έκαναν αν ήταν μόνοι στην τάξη, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και να καθορίζουν τους ρόλους τους,  ακριβώς όπως ζητείται και από τους μαθητές να μάθουν να κάνουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών. Ανάλογα με το θέμα της ΕΕ, μπορεί οι δύο εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν τμήματά της (σε περίπτωση διεπιστημονικού θέματος) ή ο ένας να έχει περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο, ανάλογα και με την ειδικότητά του (πχ ένας φιλόλογος μπορεί να βοηθά περισσότερο τους μαθητές σε γλωσσικά θέματα, ένας καθηγητής φυσικών επιστημών σε θέματα σχεδιασμού και πραγματοποίησης πειραμάτων, ένας καθηγητής πληροφορικής σε θέματα διαδικτύου και λογισμικών, έναςκαθηγητής τεχνολογίας σε θέματα οργάνωσης, εκτέλεσης, δομής και παρουσίασης της έρευνας κτλ)

6. Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν το μάθημα της Τεχνολογίας στο Λύκειο;

Στο ΦΕΚ (3) καθώς και στη σχετική εγκύκλιο (4) ορίζεται ότι «Το μάθημα Ερευνητική εργασία (Project), διδάσκεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα».

Σύμφωνα με το κείμενο, εφόσον υπηρετεί σε ένα Λύκειο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ1404, αυτός συμμετέχει σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου (προφανώς μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου). Για να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης του παραπάνω, θα πρέπει ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου να έχει αποφασίσει, οι Ερευνητικές Εργασίες να γίνονται ανά τμήμα γενικής παιδείας, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει σε αυτές σε διαφορετικές ώρες. Αν γίνονται παράλληλα, σε «ζώνη», λόγω περιορισμών του Ωρολογίου προγράμματος, ο «Τεχνολόγος» εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει το πολύ σε τρεις Ερευνητικές Εργασίες (δύο στην Α’ και μία στη Β’ Λυκείου)

7. Ποια είναι τα καθήκοντα του «Τεχνολόγου» εκπαιδευτικού, όταν αυτός συμμετέχει σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη σε εγκύκλιο ή Υ.Α.

Η συμμετοχή των «τεχνολόγων» εκπαιδευτικών σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες δεν σημαίνει ότι όλες οι Ερευνητικές εργασίες θα έχουν «τεχνολογικό» προσανατολισμό ούτε ότι οι καθηγητές αυτοί θα προτείνουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, αξιολογούν, θα αναλάβουν πλήρως δηλαδή, όλες τις Ε.Ε. του σχολείου, πράγμα εκ φύσεως αδύνατον. Η επιστημονική μου εκτίμηση και η εμπειρία μου στο σχεδιασμό και καθοδήγηση μαθητικών Ερευνητικών Εργασιών, είναι ότι ο πλήρης σχεδιασμός, η οργάνωση και η καθοδήγηση μεγάλου αριθμού ομαδικών εργασιών είναι δύσκολη υπόθεση. Για αυτόν τον λόγο, τη σχολική χρονιά 2011-12 (που ο σχεδιασμός αλλά κυρίως η οργάνωση και διαχείριση της τάξης ήταν υπόθεση ενός εκπαιδευτικού) υπήρχε ο περιορισμός των δύο Ερευνητικών Εργασιών ανά  εκπαιδευτικό (2). Άποψή μου είναι, ότι για το σχολικό έτος 2012-13 (που θα υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα στην τάξη) θα προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα αν ο «τεχνολόγος» εκπαιδευτικός αναλάβει το σχεδιασμόκαι οργάνωση μέχρι δύο ή τριών Ερευνητικών Εργασιών και υποστηρίξει επικουρικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του τους εκπαιδευτικούς που θα σχεδιάσουν τις υπόλοιπες, πράγμα που είναι αναμφίβολα εντός των δυνατοτήτων του, αφού στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας υποστήριζε μέχρι και περισσότερες από εκατό  μαθητικές έρευνες ανά έτος. Το σχεδιασμό των υπολοίπων Ερευνητικών Εργασιών θα τον αναλάβουν άλλοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα και με την ειδικότητά τους, όπως προβλέπεται στις οδηγίες για τη διδασκαλία της ερευνητικής εργασίας (1).

8. Σε πόσες Ερευνητικές Εργασίες μπορεί να συμμετέχει ένας (μη «τεχνολόγος») εκπαιδευτικός;

Σε ισχύουσα προγενέστερη εγκύκλιο (2), υπάρχει ο περιορισμός της συμμετοχής ενός εκπαιδευτικού σε δύο το πολύ Ερευνητικές Εργασίες (όταν βέβαια δεν υπήρχε η πρόβλεψη της συνδιδασκαλίας), χωρίς να υπάρχει άλλη σχετική αναφορά στην πλέον πρόσφατη σχετική εγκύκλιο.

Άποψή μου είναι ότι θα προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές και το σχολείο, αν ο εκπαιδευτικός αναλάβει το σχεδιασμό μίας ή δύο το πολύ Ερευνητικών Εργασιών, χωρίς να απαγορεύεται να συμμετέχει σε περισσότερες, σχεδιασμένες από άλλους εκπαιδευτικούς Ερευνητικές Εργασίες, ώστε να τις υποστηρίζει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, ανάλογα με την ειδικότητά του και τις ανάγκες του σχολείου.

9. Διάρκεια Ερευνητικής Εργασίας

Στη σχετική εγκύκλιο (4) ορίζεται ότι η διάρκεια μία Ερευνητικής εργασίας είναι ενός ή δύο τετραμήνων, ανάλογα με το σχεδιασμό των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και σύμφωνα με την έγκριση του συλλόγου καθηγητών.

Σύμφωνα με το Frey (6) τα project μεγάλης διάρκειας είναι αυτά που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες. Με αυτή την έννοια, ετήσιας διάρκειας Ερευνητικές Εργασίες, ίσως είναι υπερβολικά μεγάλες. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ομαδικές εργασίες μεγάλης διάρκειας κινδυνεύουν περισσότερο από τις μικρότερες να χάσουν το σκοπό τους, ενώ και ο προγραμματισμός τους είναι σαφώς δυσκολότερος. Επιπλέον, τυχόν ασυμβατότητες χαρακτήρων μαθητών ή διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, είναι πιθανό να διαρκέσουν όλη τη σχολική χρονιά.

Άποψή μου είναι, ότι ακόμα και αν ο αρχικός σχεδιασμός μίας Ερευνητικής Εργασίας  είναι ετήσιας διάρκειας, είναι σκόπιμο να αναλύεται σε δύο επιμέρους Ε.Ε. διάρκειας τετραμήνου, ώστε να υπάρχουν ξεκάθαρα παραδοτέα και αξιολόγηση καθώς και δυνατότητα διόρθωσης προβλημάτων.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιοδήποτε ζήτημα αρμοδιότητάς μου, για ανταλλαγή προτάσεων, για αλληλοενημέρωση και επικοινωνία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο ή στο e-mail που αναγράφονται στην αρχή του εγγράφου.

Γιάννης Τζωρτζάκης

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12

(1) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012» έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011

(2) «Ερευνητική Εργασία» έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ αρ. πρωτ 135690/Γ2/25-11-2011

(3) ΦΕΚ 1390 Β /27-4-2012

(4) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013» έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ αρ. πρωτ 47143/Γ2/27-04-2012

(5) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012» έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ αρ. πρωτ 113182/Γ2/30-09-2011

(6) Frey K., Η μέθοδος project-Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, εκδόσεις Κυριακίδη

Πηγή : www.alfavita.gr

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2323

Υπουργείο Παιδείας: Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας

1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».

2) Την με αρ. πρωτ. 70000/Γ2/21-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1557) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
3) Την με αρ. πρωτ. 36797/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

4) Την με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.
5) Την με αρ. πρωτ. 36798/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β΄ και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

6) Την με αρ. πρωτ. 47758/Γ2/27-04-2012 Y.A. (ΦΕΚ B΄ 1390) “Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»”.

7) Τη με αρ. πρωτ. 1101/23-05-2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

9) Τη με αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Σε περίπτωση διδασκαλίας των ερευνητικών εργασιών σε τμήματα, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει συνολικά μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες ανά τετράμηνο (εφόσον η ερευνητική εργασία είναι διάρκειας ενός τετραμήνου) ή μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες τη σχολική χρονιά (εφόσον η ερευνητική εργασία έχει διάρκεια ολόκληρο σχολικό έτος), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα «Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 ΦΕΚ 1984 Β΄), εφόσον υπηρετούν στη σχολική μονάδα, οι οποίοι  μπορούν να αναλάβουν συνολικά μέχρι τέσσερις (04) ερευνητικές εργασίες ανά τετράμηνο (εφόσον η ερευνητική εργασία είναι διάρκειας ενός τετραμήνου) ή μέχρι τέσσερις (04) ερευνητικές εργασίες τη σχολική χρονιά(εφόσον η ερευνητική εργασία έχει διάρκεια ολόκληρο σχολικό έτος).

Σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών εργασιών γίνεται σε ζώνη και στις δύο τάξεις (ίδια μέρα και ίδιες ώρες), ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει μία (01) ερευνητική εργασία.

Σε περίπτωση που η διδασκαλία των ερευνητικών εργασιών γίνεται σε ζώνη και στις δύο τάξεις (διαφορετικές ώρες), ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει μέχρι δύο (02) ερευνητικές εργασίες.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2321

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τι πρέπει να ξέρω για να κάνω μια ερευνητική εργασία

Φάση Α

Πίσω από κάθε έρευνα υπάρχει ένα πρόβλημα.

•    Ξεκινώ από έναν προβληματισμό για ένα θέμα που με εν¬διαφέρει.
•    Διατυπώνω τον προβληματισμό μου ως ερώτημα.
•    Προσδιορίζω ποιες παράμετροι του θέματος με ενδιαφέρουν περισσότερο.

Φάση Β

Πριν από κάθε σύνθεση υπάρχει ψάξιμο.

•    Αναζητώ τις βασικές πληροφορίες για το θέμα σε εγκυ¬κλοπαίδειες και γενικά βιβλία.
•    Βρίσκω περισσότερες πληροφορίες σε ειδικά βιβλία και στο Διαδίκτυο σχετικά με το θέμα.
•    Κρατάω σημειώσεις για καθετί που μου φαίνεται χρήσι¬μο για την εργασία μου.
•    Σημειώνω την προέλευση των σημειώσεων μου.
•    Κάνω επιλογές πληροφοριών σ’ όλη τη διάρκεια της φάσης.


Φάση Γ
Όταν γράφω την ερευνητική εργασία, είμαι δημιουργός. Συνθέτω το δικό μου κείμενο.

•    Κατηγοριοποιώ τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει. Συνεχίζω να επιλέγω.
•    Συγκρίνω, ανακαλύπτω σχέσεις, επισημαίνω αντιφάσεις.
•    Επιχειρηματολογώ.
•    Γράφω το δικό μου κείμενο παραπέμποντας ταυτόχρονα στις πηγές μου.
•    Αντιγράφω από τις πηγές μου, μόνο όταν θέλω να παραθέσω αυτολεξεί κάτι και τότε το βάζω σε εισαγωγικά.

Φάση Δ

Καταλήγω σε συμπεράσματα που μπορεί να απαντούν στο αρχικό μου πρόβλημα.

•    Παίρνω θέση.
•    Επιχειρηματολογώ.
•    Κάνω προτάσεις.

Φάση Ε

Δημιουργός ναι, αλλά όχι και παντογνώστης…

•    Παραθέτω τον κατάλογο με τις πηγές μου.
•    Δείχνω το δρόμο, για να τις βρουν και οι άλλοι.

Στο τέλος της εργασίας παραθέτω με αλφαβητική σειρά τον κατάλογο με τις πηγές μου, δηλαδή τη βιβλιογραφία μου.

Πηγή : «Νέα Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου», σελ.22, ΟΕΔΒ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1982

Ερευνητική Εργασία (Project) Α’ Λυκείου : Οδηγίες για τη συγγραφή

Οδηγίες για τη συγγραφή Ε.Ε

Είδος γραμματοσειράς – μέγεθος
Γραμματοσειρά:
Times New Roman
Μέγεθος γραμματοσειράς:
12 για το κυρίως κείμενο ,14 για τις επικεφαλίδες, 10 για τα υποσέλιδα, τους δείκτες και τους εκθέτες,
Περιθώρια:

Επάνω: 2,54 εκ Κάτω: 2,54 εκ.
Αριστερά: 3,17 εκ. Δεξιά: 3,17 εκ.
Διάστιχο: Διπλό
Αρίθμηση σελίδων:
Κεφαλίδα – δεξιά
Στοίχιση κειμένου:
Πλήρης

Με βάση τα παραπάνω:
Μια σελίδα Α4 περιέχει περίπου 250-300 λέξεις (πλήρες κείμενο). Μια εργασία 2.500 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 8-10 σελίδες. Μια εργασία 3.000 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 10-12 σελίδες.

Δομή της εργασίας
•    Σελίδα τίτλου
•    Τίτλος της εργασίας
•    Όνομα Καθηγητή
•    Όνομα Μαθητή/Μαθήτριας
•    Τάξη, Τμήμα
•    Ημερομηνία και τόπος υποβολής της εργασίας

Περίληψη (με λέξεις κλειδιά), περίπου 200-300 λέξεις

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή :  Η εισαγωγή αποτελεί ένδειξη για τον αναγνώστη του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα μας. Πρέπει να φανεί ότι αντιλαμβανόμαστε τα σημαντικότερα θέματα.
Μια πιθανή εισαγωγή περιλαμβάνει:
ο  Υπόβαθρο έρευνας
ο  Πρόβλημα και υποθέσεις έρευνας
ο  Μεθοδολογία
ο  Περίγραμμα της μελέτης
ο  Ορισμοί
ο  Οριοθέτηση σκοπού της μελέτης και υποθέσεις κλειδιά

Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας
•    Βασικά σημεία
•    Μεθοδολογία
•    Προτεινόμενη μεθοδολογία και τεκμηρίωση της

Ανάλυση / επεξεργασία και ερμηνεία του υλικού
•    Εισαγωγή
•    Corpus ή υποκείμενα έρευνας
•    Ανάλυση / επεξεργασία δεδομένων
•    Ερμηνεία αυτών

Συμπεράσματα και προτάσεις

 • Αναφορά στις λέξεις του τίτλου ώστε να φανεί ότι απαντήσαμε στα ερωτήματα του
 • Υπενθύμιση των ζητημάτων που έχουν συζητηθεί
 • Τονισμός στη σημασία του θέματος
 • Συμπεράσματα σχετικά με τον προβληματισμό που πραγματεύεται η έρευνα,παρουσίαση συνολικής εκτίμησης, αποτίμησης του θέματος
 • Προτάσεις για εφαρμογή ή/και περαιτέρω μελέτη ο  Περιορισμοί της έρευνας

■ Βιβλιογραφία : Στη   βιβλιογραφία  πρέπει  να  αναφέρονται  όλες  οι  βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στην εργασία.

Παραδείγματα, στοιχεία, επιχειρήματα.
Παρουσιάζουν και ενισχύουν τα επιχειρήματα μας.
Όταν αναφερόμαστε στις απόψεις κάποιου άλλου:
■ Παραθέτουμε ολόκληρη μια φράση με τα λόγια ακριβώς που χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο, βάζοντας τη φράση εντός εισαγωγικών.
■ Αποδίδουμε ελεύθερα τις ιδέες που διαβάσαμε κάπου με δικά μας λόγια
Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να δείχνουμε με σαφήνεια την προέλευση, με τη χρήση μιας παραπομπής.

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι παραπομπής σε μια πηγή:
■ Το σύστημα παραπομπής – σημείωσης.

Οι παραπομπές αναφέρονται σε υποσέλιδες υποσημειώσεις και είναι πλήρεις. Χρησιμοποιούμε αριθμό-δείκτη στο τέλος της πρότασης που έχουμε γράψει, ή αμέσως μετά τα εισαγωγικά στην περίπτωση που έχουμε παραθέσει ακριβώς τα λόγια κάποιου. Ο αριθμός αυτός μας οδηγεί σε υποσημείωση στο κάτω τμήμα της σελίδας του κειμένου μας. Στην περίπτωση αυτή στην υποσημείωση γράφουμε τα πλήρη στοιχεία της πηγής μας, ίσως και συμπληρωματική βιβλιογραφία, ίσως και κάποιο σχόλιο.
■ Το σύστημα συγγραφέα – χρονολογίας.

Οι παραπομπές γίνονται μέσα στο κείμενο, σε παρένθεση. Όταν πρόκειται για ένα ή δύο συγγραφείς: επώνυμο συγγραφέα, χρονολογία και σελίδα, πχ: (Αναγνωστοπούλου, 2002: 130). Όταν πρόκειται για περισσότερους από τρεις συγγραφείς, όνομα πρώτου συγγραφέα, “κ.ά.”, χρονολογία, πχ.: (Tilleuil, κ.ά., 1991). Αυτούσια αποσπάσματα από κείμενα συγγραμμάτων, μπαίνουν σε εισαγωγικά με αναφορά στο τέλος, της πηγής και των σελίδων του συγγράμματος στις οποίες υπάρχει το κείμενο, πχ: (Peeters, 2003:23). (Σύμφωνα με Harvard style).

Στο τέλος της εργασίας παραθέτουμε λίστα με όλες τις πηγές που συμβουλευτήκαμε για να γράψουμε την εργασία.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Οι συγγραφείς αναφέρονται στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά, χωρίς να αριθμούνται. Η βιβλιογραφία είναι δυνατόν να χωριστεί σε ελληνική και ξενόγλωσση. Προτιμότερη είναι η μορφή της ενιαίας βιβλιογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, τηρούμε τη μεικτή αλφαβητική σειρά:
Αα    Aa    Ηη    Nv    Nn    Yu    Uu
Ββ    Bb    Hh    Ξξ    Vv
Γγ    Cc    ΘΘ    Oo    Oo    Ww
Δδ    Dd    Ii    Ii    Ππ    Pp    Φφ
Εε    Ee    3j    Qq    Χχ    Χχ
Ff    KK    Kk    Pp    Rr    Ψφ
Ζζ    Λλ    LI    Σσ    Ss    Ωω
Gg    Μμ    Mm    Ττ    Tt    Zz

Οι βιβλιογραφικές αναφορές, μπορούν να ακολουθούν ένα από τα βασικά συστήματα αναφοράς (ΑΡΑ ή MLA).

Υπόδειγμα σελίδας περιεχομένων
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 7
2.1 ….. 7
2.1.1      …….. 10
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 15 3.1
3.1.1
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
4.1
4.1.1
4.1.2
5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

* Οι παραπάνω οδηγίες δόθηκαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο για την Ερευνητική Εργασία που πραγματοποιηθηκε στη Ρόδο ,το μήνα Νοέμβριο, από σχολικούς συμβούλους.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1930

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση