Αρχείο κατηγορίας: Κριτήρια Αξιολόγησης Ν.Ε Γλώσσας

Ιαν 23 2011

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η επιδρομή της πληροφόρησης

Η πληροφόρηση στις ημέρες μας έχει αποβεί μια δύναμη κατεξοχήν επιθετική. Κάθε πληροφορία, κάθε είδηση, κάθε «νέο» πέφτει επάνω μας καταιγιστικά. Από παντού μας πετροβολούν με αποκλειστικότητες ή με αποκαλύψεις. Τα δελτία ειδή­σεων, ανά ώρα, ανά ημίωρο, ανά τέταρτο, και ο τρόπος που εκφέρονται ή προαναγ­γέλλονται, αποτελούν μια θύελλα από χαλάζι, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του λιθοβολισμού. ··

Στη ρίζα της λέξης «πληροφορία» υπάρχει ή εξυπακούεται η πληρότητα, η σφαι­ρικότητα Τα ρήματα «πληρώ» και «φέρω» είναι τα εννοιολογικά της στοιχεία Αυτό αναφέρεται όχι μόνο στον πομπό της πληροφορίας, αλλά και το δέκτη. Σημασία δηλαδή, δεν έχει μόνο πώς έρχεται ή πώς επιπίπτει πάνω στο δέκτη, αλλά και πώς αυτός τη λαμβάνει. Ο προορισμός της πληροφορίας είναι να δημιουργεί ένα αίσθη­μα γνώσης, ασφάλειας και ισορροπίας (έστω και με την κακή είδηση) σε εκείνον που τη λαμβάνει. Όχι βέβαια με τρόπο τεχνητό και πλασματικό, αλλά μέσα από την ίδια τη φύση της αντικειμενικής πληροφόρησης.

Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι πληροφορίες δημιουργημένες, αποσπασματι­κές, αγχοπαραγωγές, εμπορευματοποιημένες, φωτοσκιασμένες ανάλογα, προορίζονται μάλλον να δημιουργούν αντί πληρότητα ένα πελώριο κενό, έτσι ώστε αυτό, να μπορεί να γεμίσει με οτιδήποτε. Η πληροφόρηση φαίνεται σαν να επιδιώκει τη δημιουργία ανθρώπων πανικόβλητων, παραιτημένων και αλοιωμένων, ίσως με σκοπό να γίνεται εύκολη η κάθε «κατάληψη» της εξουσίας ή της ψυχής. Μια πληροφόρη­ση που επιτίθεται σαν ύαινα και ξεσκίζει την ευαισθησία ή ανατρέπει τη στοιχειώδη εσωτερική μας ισορροπία, καταλήγει σε τρομοκρατία Η εικόνα του κόσμου, απο­κομμένη τελείως από την ομορφιά και από την ελπίδα, υπογραμμίζει τη μοναξιά του ανθρώπου και το πλήρες αδιέξοδο -κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, μεταφυσικό.

Δεν υποστηρίζουμε ότι η ειδυλλιακή παρουσίαση του Κόσμου μεταβάλλει την «είδηση» (οίδα) σε «συνείδηση». Αντίθετα η πληροφόρηση έχει αποστολή να δίδει τη διάσταση της τραγικότητας, η οποία όμως έχει πυρήνα την ελπίδα Το τραγικό έχει μέσα του οργανικά, την κάθαρση, την αγωνιακή προσπάθεια απεμπλοκής από τα αδιέξοδα, τη δυναμική των «γόρδιων» λύσεων. Μέσα από τη βίωση του τραγικού ανατέλλει μια αυγινή αντίληψη της ζωής και του μέλλοντος. Το σκοτάδι της πληρο­φόρησης και οι τρόποι μετάδοσης της δημιουργούν δειλούς και απληροφόρητους, που σαρώνονται από τα ρεύματα της προπαγάνδας και αλέθονται από τους μηχανισμούς της υποδούλωσης.

Το κείμενο του Παναγιώτη Φωτέα  αποθησαυρίστηκε από το Περιοδικό «Ευθύνη», τεύχος 275 σ. 30.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.

(Μονάδες 25)

2. «Η εικόνα του κόσμου, απο­κομμένη τελείως από την ομορφιά και από την ελπίδα, υπογραμμίζει τη μοναξιά του ανθρώπου και το πλήρες αδιέξοδο» . Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της άποψης αυτής ; (1 παράγραφος 80-100 λέξεις)

(Μονάδες 10)

3. Να καταγραφούν τα σχόλια που υπάρχουν στην 1 η παράγραφο του κειμένου και να ξαναγραφεί η παράγραφος  χωρίς σχόλια.

(Μονάδες 5)

4. προορισμός, πλασματικό, μεταβάλλει : να γραφούν τα συνώνυμα των λέξεων και να σχηματιστούν προτάσεις.

(Μονάδες 5)

5. αγχοπαραγωγές, αντίληψη, απληροφόρητους : να γίνει η ετυμολογία των λέξεων και να γραφούν σύνθετα με ένα από τα συνθετικά τους μέρη.

(Μονάδες 5)

6. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.Στη σημερινή εποχή όμως κι έπειτα από την τεράστια ανάπτυξή τους,τίθεται όλο και πιο έντονα το ερώτημα αν συντελούν στην ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση.Ποιος νομίζετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των Μ.Μ.Ε σε μια κοινωνία; Να ετοιμάσετε μια εισήγηση στο δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου σας (500 λέξεις )

(Μονάδες 50)

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/734

Νοέ 20 2010

Κριτήριο Αξιολόγησης Έκθεσης Β’ Λυκείου Εσπερινού Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι διαφορές ανάμεσα στους νέους και στους μεγαλύτερους

[…] Ή διαφορά βέβαια αντιλήψεων και νοοτροπίας ανάμεσα στους νέους και τους ώριμους είναι ένα γεγονός πού παρατηρείται λίγο – πολύ σε κάθε εποχή. Εντούτοις στους καιρούς μας το συνηθι­σμένο αυτό γεγονός έχει πάρει διαστάσεις ασυνήθιστες. Γι’ αυτό και αξίζει να γίνει κάποιος ιδιαίτερος λόγος εδώ πάνω στο θέμα τούτο.

Είναι φυσικό οι νέοι να εμφανίζονται πιο ασυμβίβαστοι, πιο ορμητικοί, πιο προοδευτικοί. Όπως και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να είναι πιο μετριοπαθείς, πιο συγκρατημένοι, πιο συντηρητικοί. Εκείνο ωστόσο, πού δεν είναι φυσικό είναι ή ένταση που υπάρχει σήμερα όχι μόνο στη διαφορά νοοτροπίας, αλλά ακόμη και στις σχέσεις μεταξύ των νέων και των μεγαλυτέρων.

Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τα αίτια. Είναι ενοχλητικό για τον άν­θρωπο, και μάλιστα για το νέο άνθρωπο, να σκέφτεται πώς ό,τι έχει ο ίδιος και ό,τι βλέπει γύρω του ανήκει στις προηγούμενες γενιές. Αισθάνεται την ανάγκη της ανεξαρτησίας από το παρελθόν και της ανανεώσεως, αν είναι δυνατό, των πάντων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι κανένας αρνητικός στην ψυχολογική αυτή στάση των νέων. […]

Εί­ναι γνωστό ότι οι καιροί μας αποτελούν μιαν εποχή μεταβατική. Παλιές αξίες δοκιμασμένες μέσα στο διάβα των αιώνων φαίνονται να κλονί­ζονται. Ή αδυναμία φυσικά δε βρίσκεται στις αξίες καθ’ εαυτές, πού είναι ασάλευτες και διαχρονικές: βαραίνουν τους φορείς τους, συγ­κεκριμένα τους ανθρώπους της ώριμης ηλικίας, οι οποίοι δε στάθηκαν ικανοί να υποστηρίξουν τις αξίες αυτές και να τις βελτιώσουν. Γι’ αυτό, αν οι νέοι περιφρονούν στο σημείο τούτο τους ώριμους και τους θε­ωρούν υποκριτές και ανακόλουθους, δεν έχουν άδικο. Αυτή είναι ή ευθύνη της παλιάς γενιάς.

Υπάρχει όμως και ή ευθύνη της νέας γενιάς. Καταρχήν δεν αρνεί­ται κανένας τις αρετές της και προπαντός τον ενθουσιασμό και την ειλικρίνεια της. Ας δούμε όμως από πιο κοντά τα πράγματα. Αμφισβη­τούν οι νέοι σήμερα τους θεσμούς, το κατεστημένο. Υπάρχει ωστόσο και η ένσταση: Ενώ εκείνο πού πρωταρχικά χρειάζεται είναι να στρω­θούν στη μελέτη και να μορφωθούν σοβαρά και υπεύθυνα, για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της αλλαγής, οδηγούνται σε μια εύκολη κριτική, επιδιώκουν την ευχάριστη και άνετη ζωή και δεν κάνουν πιο εντατικές τις σπουδές τους.. Οι κοινωνίες εντούτοις αλλάζουν μόνο με σκληρή δουλειά και όχι με την εύκολη ζωή και την καλοπέραση.[…]

[Κείμενο ελαφρά διασκευασμένο]

Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 70-90 λέξεις περίπου.

[Μ 25]

2. «οι νέοι περιφρονούν στο σημείο τούτο τους ώριμους και τους θεωρούν υποκριτές και ανακόλουθους» : να σχολιάσετε την άποψη αυτή με ανάπτυξη επιχειρημάτων σε μια παράγραφο 60 περίπου λέξεων.

[Μ 10]

3.Να γράψετε τους πλαγιότιτλους της 2ης και της 3ης παραγράφου.

[Μ 10]

4. Με το 2ο συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηματίσετε 2 (δυο) νέες σύνθετες λέξεις : διάλογος , εντατικοποίηση, ελπιδοφόρα, αποτελούν, διαστάσεις

[Μ 10]

5. Να γραφεί από ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : εμφανίζονται, ενοχλητικό, αισθάνεται, περιφρονούν, σοβαρά

[Μ 5]

6. Οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι μ’ έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα που κληρονομούν από τους μεγαλύτερους. Ποια είναι τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν ; Να τα περιγράψετε σ’ ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα 400-500 λέξεων.

[Μ 40]

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/343

Νοέ 20 2010

Κριτήριο Αξιολόγησης Έκθεσης Δ’ Τάξης Εσπερινού Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ Δ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Χωρίς την ανάπτυξη του μυαλού ό άνθρωπος δε θα «έκανε» ούτε φυσικά θα «έγραφε» Ιστορία. Ή σκέψη είναι η κινητήρια δύναμη που μετέτρεψε τον πρωτόγονο σε πολιτισμένο άνθρωπο. Ή Ιστορία (ως επιστήμη) στην πραγματικό­τητα είναι ιστορία του πολιτισμένου άνθρωπου. Και αρχίζει από τη στι­γμή πού οι φυσικές συνθήκες ανάγκασαν τον άνθρωπο να μη στηρίζε­ται στο ένστικτο, αλλά στο μυαλό.

Έτσι, χάρη στη δύναμη του μυαλού, άρχισε να επεμβαίνει στο φυ­σικό του περιβάλλον, να επιδρά πάνω σ’ αυτό και συχνά να το μεταβάλει προς όφελος του. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται, τόσο εντονότερη γίνεται ή επίδραση του πάνω στο περιβάλλον του, σε σημείο πια που να μη μιλάμε για φυσικό, αλλά για τεχνητό, ανθρωπογενές περιβάλλον.

Την επίδραση αυτή μπορούμε να τη δούμε φανερά σε διάφο­ρους τομείς της ζωής: με τα συστήματα άρδευσης και βαθιάς άρωσης (οργώματος), έρημοι κι άγονες περιοχές έγιναν εύφοροι αγροί. Ή πρόοδος της συγ­κοινωνίας εξασφάλισε άνετη επικοινωνία κι αυτή με τη σειρά της έγινε ό καλύτερος αγωγός για την γέννηση και κυκλοφορία ιδεών. Ή υπο­ταγή του νερού εξασφάλισε τεράστιες δυνατότητες- ύδρευσης, άρδευ­σης και παραγωγής φτηνού ενεργειακού δυναμικού, ενώ παράλληλα απελευθερώθηκαν και δόθηκαν στην καλλιέργεια τεράστιες εκτάσεις γης.

Άλλαξε η πανίδα* και η χλωρίδα* της γης. Εξαφανίστηκαν φυτά και ζώα επιβλαβή, εξημερώθηκαν τ’ άγρια και δημιουργήθηκαν με συνεχείς διασταυρώσεις νέες  ποικιλίες. Φυτά και ζώα από τις παλιές χώρες μεταφέρθηκαν στις νέες και το αντίστροφο. Αλλά σήμερα τον τόνο στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δίνει κατά κύριο λόγο ή βιομηχα­νική ανάπτυξη, πού κάνει σιγά – σιγά τη γη να μοιάζει μ’ ένα τεράστιο εργοστάσιο.

Αυτή ή απελευθέρωση του άνθρωπου από τις εξωτερικές δυνάμεις της φύσης, που οφείλεται στην ανάπτυξη του μυαλού του, συνετέλεσε και συντελεί στην παραπέρα ενδυνάμωση της πνευματικής του δύναμης. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή πού ένας λαός φτάνει σ’ ένα σημείο ανάπτυξης, η παραπέρα πρόοδός του καθορίζε­ται από τις γενικότερες πνευματικές επιδόσεις του. Ή διακίνηση των Ιδεών αρχίζει να γίνεται τροχός της Ιστορίας.

[* πανίδα = το σύνολο των ζωικού κόσμου της γης /  χλωρίδα= το σύνολο του φυτικού κόσμου της γης]

Σαράντος Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε ένα σύντομο κείμενο 70-90 λέξεων να δοθεί η περίληψη του κειμένου.

[25 μονάδες]

2. «Ή σκέψη είναι η κινητήρια δύναμη που μετέτρεψε τον πρωτόγονο σε πολιτισμένο άνθρωπο» : με θεματική περίοδο την παραπάνω άποψη να αναπτύξετε τη δική σας άποψη σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων με τα κατάλληλα επιχειρήματα .

[10 μονάδες]

3. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε τις παρακάτω προτάσεις που βασίζονται στο νόημα και στις ιδέες του κειμένου, με την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος»

Α. Η “Ιστορία” είναι ιστορία του πρωτόγονου ανθρώπου.

Β. Ο άνθρωπος δεν κατάφερε να μεταβάλει το περιβάλλον προς όφελός του

Γ. Η υποταγή του νερού συνέβαλε στην καλλιέργεια κι εκμετάλλευση της γης

Δ. Η Βιομηχανική ανάπτυξη μετέτρεψε τη γη σ’ ένα απέραντο εργοτάξιο

Ε. Η απελευθέρωση του ανθρώπου από τις δυνάμεις τις φύσεις αποδυναμώνει τελικά την πνευματική του δύναμη.

[5 μονάδες]

4. Για κάθε μια από τις λέξεις που ακολουθούν να γράψετε μια συνώνυμη και στη συνέχεια με το συνώνυμο αυτό να σχηματίσετε λεκτικά σύνολα : επιδρά, μεταβάλλει, άνετη, ανάπτυξη, συντελεί

[10 μονάδες]

5. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην Τρίτη (3η) και στην Τετάρτη (4η ) παράγραφο του κειμένου.

[10 μονάδες]

6. Παραγωγή λόγου : Σε ένα κείμενο 400-500 λέξεων για τη σχολική εφημερίδα , να αναφέρετε με ποιους κατά τη γνώμη σας τρόπους θα μπορούσε ο καθένας ατομικά να συμβάλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να υποστηρίξετε με επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο αυτό.

[40 μονάδες]

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/342

Νοέ 03 2010

ΕΚΦΡΑΣΗ- ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η νέα ταυτότητα μιας γηραιάς ηπείρου

Η Ευρώπη δεν είναι ένα πολιτικό ή οικονομικό μόρφωμα. Είναι μια τεράστια ιστορική οντότητα γι’ αυτό και η λεγόμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσδιορίζεται από τρεις περιόδους κατά τις οποίες η φυσιογνωμία της Γηραιάς Ηπείρου παρουσιαζόταν λίγο πολύ ενιαία: την ελληνορωμαϊκή, την περίοδο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους και την περίοδο του Διαφωτισμού. Σε αυτές τις περιόδους αναπτύχθηκαν οι κατά τόπους πολιτισμοί, οι επί μέρους πολιτικές ενώσεις και συμμαχίες και τέλος οι ποικίλες πολιτισμικές εκφάνσεις που συνθέτουν το ευρωπαϊκό μωσαϊκό. Το παρόν της ηπείρου μας επομένως, προσδιορίζεται από το ιστορικό της βάθος. […]

Το ευρωπαϊκό πείραμα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είναι πολύ πιο σημαντικό από το αμερικανικό αντίστοιχο. Ας μην ξεχνάμε πως οι ΗΠΑ προέκυψαν ως προέκταση της Ευρώπης και πως για πολλά χρόνια στα μάτια των Δυτικών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού φάνταζαν ως νεράιδα και κακό φάντασμά της. Η Ευρώπη σήμερα έχοντας αφήσει πίσω της την αποικιοκρατία και το αυτοκρατορικό παρελθόν της πρέπει να ανασυνθέσει τις ιστορικές και τις πολιτισμικές μνήμες της, να τις αναδείξει και έτσι να διαμορφώσει τη νέα της ταυτότητα. Η πρόκληση φυσικά δεν είναι να καταστεί πολυπολιτισμική,  αλλά πολυμορφική κοινωνία, όχι ένα παζλ, αλλά μια σύνθεση αποχρώσεων και παραδόσεων ικανών να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν στο κοινό ιστορικό πλαίσιο της συνύπαρξης, των πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων και των δημοκρατικών αξιών που συνιστούν τον ιδεολογικό της χάρτη στον οποίον σήμερα η Ευρωπαϊκή Ενωση προσπαθεί να προσδώσει καταστατικό χαρακτήρα.

Είναι εύκολο να ασκεί κανείς κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και στη διπλή γλώσσα που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά όργανα. Το πείραμα δεν παρουσιάζεται εύκολο – πρόκειται για μακρά επώαση, γιατί είναι μεγάλο το ιστορικό βάθος και πολυεπίπεδη η κοινωνική διαστρωμάτωση. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά αρχέτυπα παραμένουν αμετάβλητα: κράτος δικαίου, ανοιχτή κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, κοινωνικό κράτος, αξιοποίηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολό της, των μνημείων, των πόλεων, των γλωσσών και των παντός είδους μορφών έκφρασης που συνθέτουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Χωρίς έστω και ένα από αυτά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αδιανόητη. Ο μέσος πολίτης της Ευρώπης το θεωρεί σχεδόν αυτονόητο ότι το μέλλον θα κατακτηθεί μόνον όταν δεν θα χαθεί έστω και ένα ψήγμα από τις παραδόσεις του παρελθόντος. Οι όποιες διαφορές επομένως ,αναδεικνύουν τα στοιχεία συνάφειας των ευρωπαϊκών κοινωνιών: Στην αρχιτεκτονική, στις καλές τέχνες, στη λογοτεχνία, στη μουσική, στον χορό, στο θέατρο και στον κινηματογράφο.  […]

Η αλληλεπίδραση επιπλέον των ευρωπαϊκών κοινωνιών ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, και αυτό που συμβαίνει σε μια περιοχή της ηπείρου μας επιδρά ευθέως ή εμμέσως στο σύνολό της, γιατί η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι το αντίβαρο στην ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση, στην ομογενοποίηση και στη μαζοποίηση. Η Ευρώπη, όπως τόνισαν ο Αντόρνο, ο Χορκχάιμερ και ο Βάλτερ Μπένγιαμιν, είναι η κοιτίδα της λεγόμενης «υψηλής κουλτούρας»: των καθεδρικών ναών, των εμβληματικών κτισμάτων, της όπερας και της συμφωνικής μουσικής, των μνημειακών και σημειακών απεικονίσεων στη ζωγραφική και στη γλυπτική, των μεγάλων μύθων και αφηγήσεων στη λογοτεχνία, των αρχετύπων και των εμβληματικών ιδεών στη φιλοσοφία.

Στη διαδικασία για την επίτευξη της ευρωπαϊκής συνοχής οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται με κάποια καθυστέρηση, αφού στις ιστορικές κοινωνίες, όπως οι ευρωπαϊκές, τα πράγματα ωριμάζουν αργά και η πολιτική ώσμωση είναι και αυτή αργή όπως και η πολιτισμική αντίστοιχη. Η Ευρώπη δεν είναι η περιοχή των ρήξεων αλλά των αμοιβαίων υποχωρήσεων, που ορισμένοι τις θεωρούν συμβιβασμούς λησμονώντας ή αγνοώντας ότι οι «συμβιβασμοί» εκφράζουν τη συσσωρευμένη σοφία του παρελθόντος που λέει ότι η επιτάχυνση του ιστορικού χρόνου, όποτε συνέβη, οδήγησε μόνο σε πολέμους και καταστροφές. […]

Η Ευρώπη είναι σύνθεση κοινωνιών και λαών – όχι εθνών, όπως διατείνεται ο Τζορτζ Μπους, αφού όσο περνάει ο καιρός τόσο η ευρωπαϊκή συνείδηση τείνει να υπερισχύει της εθνικής ταυτότητας, χωρίς ωστόσο να την αναιρεί. Από το 1981 ως σήμερα στην ίδια μας τη χώρα διαπιστώνουμε καθημερινά την επίδραση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στη συνείδηση των Ελλήνων αλλά και στον περίγυρό μας. Οι πόλεις μας έχουν μεταμορφωθεί προς το καλύτερο, τα ιστορικά μας μνημεία αναδεικνύονται, η διήκουσα ιστορική γραμμή που συνιστά την εθνική μας ταυτότητα τώρα έχει αρχίσει να αποκαθίσταται με βάση τα πραγματικά τεκμήρια: τα κείμενα και τα κτίσματα και όχι τα ιδεολογήματα. Όσοι αμφιβάλλουν, δεν έχουν παρά να σκεφτούν το απλούστερο: αν η Ελλάδα έμεινε έξω από τον τελευταίο πόλεμο στα Βαλκάνια και κυρίως αν δεν κατέρρευσε η οικονομία της και αν συγκρατήθηκαν κάποιοι θερμοκέφαλοι ώστε να αποφύγουμε την περιπέτεια, αυτό το οφείλουμε και στην Ευρώπη, ζωτικό τμήμα της οποίας αποτελούμε είτε το θέλουν είτε όχι κάποιοι λαϊκιστές. Και ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουμε να συζητήσουμε όχι πλέον για το αν είμαστε συνεπείς ευρωπαίοι πολίτες, αλλά για το πώς ονειρευόμαστε εμείς την αυριανή Ευρώπη.

Α. ΒΙΣΤΩΝΙΤΗΣ , Εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ», 31/12/2006

* Ώσμωση : αλληλεπίδραση / διήκουσα : που εκτείνεται από άκρο σε άκρο

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις περίπου.

(Μονάδες 25)

2. Τι εννοεί ο συντάκτης του κειμένου όταν υποστηρίζει : «Οι όποιες διαφορές […] αναδεικνύουν τα στοιχεία συνάφειας των ευρωπαϊκών κοινωνιών: Στην αρχιτεκτονική, στις καλές τέχνες, στη λογοτεχνία, στη μουσική, στον χορό, στο θέατρο και στον κινηματογράφο».  Να αναπτύξετε την άποψή σας σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων.

(Μονάδες 7)

4. Να αναγνωρίστε τη συλλογιστική πορεία της πρώτης (1ης) παραγράφου (παραγωγική-επαγωγική-αναλογική) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 5)

5. Να καταγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά του άρθρου που αναγνωρίζετε στο παραπάνω κείμενο.

(Μονάδες 5)

3. Με ποια μέθοδο (τρόπο) αναπτύσσεται –κυρίως- η δεύτερη (2η) παράγραφος του κειμένου ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 5)

6. Να γράψετε δυο (2) συνώνυμα για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις : ανασυνθέσει, αδιανόητη, αναδεικνύουν

(Μονάδες 3)

7. Σε μια εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο σας να αναπτύξετε  σε μια ομιλία σας (400-500 λέξεων περίπου)  τη γνώμη σας για το πώς οραματίζεστε την Ενωμένη Ευρώπη του μέλλοντος σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Είναι εφικτή η συνύπαρξη ετερόκλητων λαών και πολιτισμών χωρίς να αλλοιωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ; Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ;

(Μονάδες 50)

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/192

Νοέ 03 2010

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ό χρόνος και το χάσμα των γενεών

[…] Ή διαφορά βέβαια αντιλήψεων και νοοτροπίας ανάμεσα στους νέους και τους ώριμους είναι ένα γεγονός πού παρατηρείται λίγο – πολύ σε κάθε εποχή. Εντούτοις στους καιρούς μας το συνηθι­σμένο αυτό γεγονός έχει πάρει διαστάσεις ασυνήθιστες. Γι’ αυτό και αξίζει να γίνει κάποιος ιδιαίτερος λόγος εδώ πάνω στο θέμα τούτο.

Είναι φυσικό οι νέοι να εμφανίζονται πιο ασυμβίβαστοι, πιο ορμη­τικοί, πιο προοδευτικοί. Όπως και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να είναι πιο μετριοπαθείς, πιο συγκρατημένοι, πιο συντηρητικοί οι εξαι­ρέσεις είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση απλώς επιβε­βαιώνουν τον κανόνα. Εκείνο ωστόσο, πού δεν είναι φυσικό είναι ή οξύτητα πού υπάρχει σήμερα όχι μόνο στη διαφορά νοοτροπίας, αλλά ακόμη και στις σχέσεις μεταξύ των νέων και των μεγαλυτέρων.

Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τα αίτια. Είναι οχληρό (ενοχλητικό) για τον άν­θρωπο, και μάλιστα για τον νέο άνθρωπο, να σκέφτεται πώς ό,τι έχει ο ίδιος και ό,τι βλέπει γύρω του ανήκει στις προγενέστερες γενιές. Αι­σθάνεται την ανάγκη της ανεξαρτησίας από το παρελθόν και της ανα­νεώσεως, αν είναι δυνατό, των πάντων. Ή προσωπική συμβολή και δη­μιουργία παίζει για τον καθένα ένα ρόλο αυτοβεβαίωσης, έχει ένα χα­ρακτήρα υπαρξιακό. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι κανένας αρνητικός στην ψυχολογική αυτή στάση των νέων. […]

Αν λοιπόν σήμερα παρουσιάζει μεγάλη οξύτητα ή διάσταση ανάμεσα στους νέους και τους πρεσβυτέρους, τούτο οφείλεται στο ότι δε στάθηκε ακόμη δυνατή ή κατάσταση ενός διαλόγου της νέας γενιάς με τις πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος. Ή τελευταία αυτή παρατήρηση μας οδηγεί στο δεύτερο αίτιο. Εί­ναι γνωστό ότι οι καιροί μας αποτελούν μιαν εποχή μεταβατική. Παλιές αξίες δοκιμασμένες μέσα στο διάβα των αιώνων φαίνονται να κλονί­ζονται. Ή αδυναμία φυσικά δε βρίσκεται στις αξίες καθ’ εαυτές, πού είναι ασάλευτες και διαχρονικές: βαραίνουν τους φορείς τους, συγ­κεκριμένα τους ανθρώπους της ώριμης ηλικίας, οι οποίοι δε στάθηκαν ικανοί για μια σωστή και τίμια εκπροσώπηση και βίωση τους. Γι’ αυτό, αν οι νέοι περιφρονούν στο σημείο τούτο τους ώριμους και τους θε­ωρούν υποκριτές και ανακόλουθους, δεν έχουν άδικο. Αυτή είναι ή ευθύνη της παλιάς γενιάς.

Για να λείψει κάθε παρερμηνεία, θα έπρεπε ίσως στο σημείο τούτο να προστεθούν και τα ακόλουθα: Οι αξίες διακρίνονται σε απόλυτες και σχετικές. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς δεν αποκλείεται αλλά επι­βάλλεται μια αναθεώρηση ακόμη και στο χώρο αυτό. Ή δομή μιας πο­λιτείας π. χ., ή μορφή της οικονομίας κλπ. είναι αξίες σχετικές. Μπο­ρούν επομένως να ανανεώνονται. «Η δικαιοσύνη όμως, ή ελευθερία, ή αγάπη, ή αξιοπρέπεια κλπ. είναι αξίες απόλυτες […].

Βλέποντας λοιπόν κανένας τα πράγματα και από την άποψη αυτή, είναι υποχρεωμένος να δεχθεί κι ένα δεύτερο κύκλωμα ευθύνης της ώριμης γενιάς, πού πολλές φορές αρνείται απερίσκεπτα την ανα­νέωση ακόμη και σε χώρους με σχετική αξία.

Υπάρχει όμως και ή ευθύνη της νέας γενιάς. Καταρχήν δεν αρνεί­ται κανένας τις αρετές της και προπαντός τον ενθουσιασμό και την ειλικρίνεια της. Ας δούμε όμως από πιο κοντά τα πράγματα. Αμφισβη­τούν οι νέοι σήμερα τους θεσμούς, το κατεστημένο. Υπάρχει ωστόσο και ή ένσταση: Τι κάνουν οι ίδιοι για να αναπληρώσουν τις αδυναμίες του; Ενώ εκείνο πού πρωταρχικά χρειάζεται είναι να στρω­θούν στη μελέτη και να μορφωθούν σοβαρά και υπεύθυνα, για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της αλλαγής, τρέπονται σε μια εύκολη κριτική, επιδιώκουν την ευχάριστη και άνετη ζωή και αγωνίζονται για την μη εντατικοποίηση των σπουδών τους. Οι κοινωνίες εντούτοις αλλάζουν μόνο με σκληρή δουλειά και όχι με ανεδαφική άρνηση και «γλυκιά ζωή».

Ή επισήμανση των ευθυνών δεν αποτελεί αυτοσκοπό- αποβλέπει στη διάγνωση της ασθένειας, για να μπορέσει να ακολουθήσει ή θερα­πεία. Και η τελευταία αυτή θα επιτευχθεί όταν νέοι και ώριμοι ριχτούν σ’ έναν ειλικρινή αγώνα για πνευματική ανύψωση, για άνοδο της ποι­ότητας της ζωής σ’ όλους τους τομείς. Ό κοινός αγώνας θα φέρει στο τέλος το αμοιβαίο πλησίασμα των ηλικιών και έτσι θα μετριαστεί ή απόσταση – το χάσμα — πού υπάρχει σήμερα ανάμεσα τους. Ή ώρα αυτή, όταν έρθει, θα σημάνει την αρχή μιας νέας και ελπιδοφόρας δη­μιουργίας. Δεν θα αργήσει ο χρόνος να τη φέρει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τον άνθρωπο.

Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις περίπου.

[Μ 25]

2. «οι νέοι περιφρονούν στο σημείο τούτο τους ώριμους και τους θεωρούν υποκριτές και ανακόλουθους, δεν έχουν άδικο» : να σχολιάσετε την άποψη αυτή με ανάπτυξη επιχειρημάτων σε μια παράγραφο 80 περίπου λέξεων.

[Μ 10]

3. «Αμφισβη­τούν οι νέοι σήμερα τους θεσμούς, το κατεστημένο» : γιατί ο συντάκτης του κειμένου επιλέγει την ενεργητική φωνή ; Να μετατρέψετε την πρόταση σε παθητική φωνή.

[Μ 5]

4. Με το 2ο συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηματίσετε 2 (δυο) νέες σύνθετες λέξεις : διάλογος , εντατικοποίηση, ελπιδοφόρα, αποτελούν, διαστάσεις

[Μ 5]

5. Να γραφούν τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου : περιφρονούν, ανανέωση, σοβαρά, σκληρή, αισιόδοξοι

[Μ 5]

6. Σ’ ένα κείμενο 400-500 λέξεων να αναπτύξετε το παρακάτω θέμα : «Οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι μ’ έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα που κληρονομούν από τους μεγαλύτερους. Ποια είναι τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν ; Πώς θα μπορούσαν να συμβάλουν ,ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος ; Ποια εφόδια πρέπει να έχουν ,για να πετύχουν αυτόν το δύσκολο στόχο ;

[Μ 50]

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/191

Νοέ 03 2010

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗ –ΕΚΘΕΣΗ B’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΕΚΦΡΑΣΗ –ΕΚΘΕΣΗ

B’ ΛΥΚΕΙΟΥ

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Βίαια βιντεοπαιχνίδια:

Πώς επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά εφήβων;

Οι έφηβοι που παίζουν βίαια βιντεοπαιχνίδια, υφίστανται αλλαγές στον εγκέφαλο τους που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά τους. Τα βιντεοπαιχνίδια, είναι σήμερα ένα σημαντικό μέρος της ψυχαγωγίας των παιδιών και εφήβων. Τα ηλεκτρονικά αυτά παιχνίδια, έχουν αναπτυχθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους νέους. Όμως, πολλά βιντεοπαιχνίδια, χαρακτηρίζονται από βιαιότητα μέχρι σημείου που συχνά να περιέχουν ιδιαίτερα επιθετικά και βάναυσα στοιχεία. Υπάρχουν φυσικά και σημαντικός αριθμός βιντεοπαιχνιδιών με τον ίδιο βαθμό ελκυστικότητας για τα παιδιά, τα οποία είναι ψυχαγωγικά χωρίς βία και που προσφέρουν πολλά για την εφευρετικότητα, δημιουργικότητα, διαπαιδαγώγηση και κοινωνικότητα των παιδιών και εφήβων.

Είναι σημαντικό να ανακαλυφθεί σε ποιo βαθμό, τα βίαια βιντεοπαιχνίδια και γενικά η βία στα μέσα, επηρεάζουν ή προάγουν την αρνητική και επιθετική κοινωνική συμπεριφορά. Οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι αφήνουν να μπαίνει στο σπίτι για τα παιδιά τους όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας.

Τα παιδιά επηρεάζονται και μαθαίνουν από όλα τα μέσα ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας και άλλα, τα οποία συναντούν στη ζωή τους. Η μεγάλη ανάπτυξη και διάδοση βιντεοπαιχνιδιών με βίαιο χαρακτήρα προκαλεί ανησυχίες για αρνητικές επιδράσεις και αύξηση της επιθετικότητας όχι μόνο στα παιδιά και στους έφηβους αλλά και στους ενήλικες. […]

Οι βραχυπρόθεσμες αυτές επιδράσεις στον εγκέφαλο των εφήβων δεν αποκλείεται να προκαλούν μόνιμες αλλαγές στο χαρακτήρα των παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των παιδιών σε βίαια βιντεοπαιχνίδια, είναι λογικό να δημιουργούνται ανησυχίες ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά με περισσότερη επιθετικότητα, θυμό, αποδοχή της βίας, μείωση του αυτοελέγχου και της συγκέντρωσης, μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες και ίσως μόνιμες.[…]

Επισημαίνεται ότι αναμένεται να αρχίσουν επιπρόσθετες έρευνες για απάντηση ακριβώς ερωτημάτων του τύπου : τι γίνεται μακροπρόθεσμα με τις εν λόγω αλλαγές που παρατηρήθηκαν βραχυπρόθεσμα και ποιες οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά και κοινωνικότητα των εφήβων; Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα βιντεοπαιχνίδια έχουν να δείξουν πωλήσεις των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μεγάλη δραστηριότητα με τεράστια κεφάλαια. Όμως η άνθιση της εν λόγω βιομηχανίας, συνοδεύεται από σοβαρές ανησυχίες για τις αρνητικές επιδράσεις στο χαρακτήρα των νέων, μερικών από τα προϊόντα της, τα βίαια βιντεοπαιχνίδια.

Οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ,όπως επίσης και για τα άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή ψυχαγωγίας με τα οποία έρχονται σε επαφή. Παράλληλα είναι εξαιρετικά σημαντικό να μελετηθούν διεξοδικά οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλοιώσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου που προκαλούνται από τα βίαια βιντεοπαιχνίδια στα παιδιά, στους έφηβους και στους ενήλικες που τα χρησιμοποιούν.

——————————–

* Βραχυπρόθεσμος : μικρής διάρκειας

Άρθρο από την Ηλεκτρονική ιατρική εφημερίδα «Medlook.gr” ,04-12-2006

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις περίπου.

(Μονάδες 25)

2.Να σχολιάσετε την παρακάτω άποψη σε μια σύντομη παράγραφο 80 περίπου λέξεων : «Οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ,όπως επίσης και για τα άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή ψυχαγωγίας με τα οποία έρχονται σε επαφή».

(Μονάδες 10)

3. «Η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα βιντεοπαιχνίδια έχουν να δείξουν πωλήσεις των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μεγάλη δραστηριότητα με τεράστια κεφάλαια. Όμως η άνθιση της εν λόγω βιομηχανίας, συνοδεύεται από σοβαρές ανησυχίες για τις αρνητικές επιδράσεις στο χαρακτήρα των νέων, μερικών από τα προϊόντα της, τα βίαια βιντεοπαιχνίδια» Ποια «αστέρια» της είδησης αναγνωρίζετε στο παραπάνω απόσπασμα ; Να σχολιάσετε σύντομα κάθε «αστέρι» που θα βρείτε.

(Μονάδες 10)

4. Να γραφεί ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις : ελκυστικά – ιδιαίτερα- βάναυσα- επιδράσεις- βραχυπρόθεσμες

(Μονάδες 5)

5. Σ’ ένα άρθρο (400-500 λέξεων ) για τη σχολική εφημερίδα να αναπτύξετε την απόψεις σας σχετικά με τα βιντεοπαιχνίδια και το ρόλο τους στην ψυχαγωγία των νέων. Για ποιους λόγους πιστεύετε είναι τόσο ελκυστικά σήμερα ; Ποιες είναι οι σοβαρότερες επιπτώσεις τους στην υγεία, στο χαρακτήρα και στην κοινωνικότητά τους ;

(Μονάδες 50)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/190

Οκτ 28 2010

1Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ένας κόσμος ομοιόμορφος, μια κοινωνία της λήθης

Η τηλεόραση ως μέσο μαζικής επικοινωνίας κυ­ριαρχεί και στη χώρα μας και ουδείς πια το αμ­φισβητεί, είτε πρόκειται για ενημέρωση ,είτε για ψυχα­γωγία. Η μεγαλύτερη επίδραση της τηλεόρασης είναι ότι αποτελεί το νέο πεδίο της κοινής μας αναφοράς. Η τηλεόραση ως το κοινό πεδίο αναφοράς των ανθρώπων τείνει να συμπεριλαμβά­νει πολλές πτυχές της κοινωνίας, καθώς είναι έ­να μέσο που έχει τη δυνατότητα να «ξετυλίγε­ται» σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η κοινωνική σημασία της τηλεόρασης έγκειται κυρίως στο ότι παρέχει τη μεγαλύτερη από ποτέ ταυτόχρονη παραλαβή του ίδιου μηνύματος στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Διαμέσου της τηλεόρασης συχνά έχουμε ένα παράξενο κοινό συναίσθημα. Σε περιόδους κρί­σιμων καμπών, είτε πρόκειται για κάποια λεωφορειοπειρατεία, δολοφονία, είτε για κάποια εξωτερική απειλή ή θεομηνία, εκατομμύρια ανθρώπων «κολ­λούν» μπροστά στον τηλεοπτικό δέκτη και πα­ρακολουθούν το ίδιο τηλεοπτικό υλικό ξανά και ξανά. Ίσως είναι κι αυτό μια ασυνείδητη προσπάθεια  των ανθρώπων να «βρουν ζεστασιά» και να τη «μοιραστούν» με τους άλλους απρόσωπους τηλεθεατές του «μοναχικού πλήθους» της σύγχρονης κοινωνίας.

(…) Η τηλεόραση προ­ωθεί την ενημέρωση μας για το τι κάνουν οι άλ­λοι άνθρωποι που εμείς δεν μπορούμε να κάνου­με, τα μέρη που πηγαίνουν κι εμείς δεν μπορού­με να πάμε, τα πράγματα που μπορούν να απο­κτήσουν κι εμείς δεν μπορούμε. Πολλοί τηλεθεα­τές, διαμέσου της έκθεσής τους σε έναν ευρύτερο κόσμο που προβάλλει η τηλεόραση, αισθάνονται ότι είναι αποκλεισμένοι από πολλά πράγματα. Βέβαια αυτό που συμβαίνει μακροπρόθεσμα είναι μια όλο και περισσότερο κοινή αντίληψη. Η επιλογή της ένδυσης, του χτενίσματος και γε­νικά του τρόπου ζωής και των αντιλήψεων γί­νεται όλο και πιο ομοιόμορφη.

Τα παραπάνω συνιστούν ότι οι σύγχρονοι τη­λεθεατές όχι μόνον βλέπουν περισσότερη τηλε­όραση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχουν αλ­λάξει πλήρως τις συνήθειές τους απέναντι στο μέσο αυτό. Στις μέρες μας ο  τηλεθεατής είναι περισσότε­ρο εξαρτημένος από την τη­λεόραση. Στην πράξη πρόκει­ται για μια σταδιακή αυξητι­κή εξάρτηση από την παρου­σία του τηλεοπτικού μέσου. Μπορεί ο μέσος τηλεθεατής να μην παρακολουθεί ό,τι προβάλλει η τηλεόραση ή να κάνει ζάπινγκ συχνά, αλλά σπανίως την κλείνει, εκτός α­πό το να κοιμηθεί. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος της τηλεόρασης στη ζωή μας είναι μεγαλύτερος από ποτέ άλλοτε, επιβεβαιώνοντας την απα­νταχού παρουσία της στον σύγχρονο πολιτισμό.

Τα άτομα της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και του κόσμου, μεγαλώνουν όλο και με πε­ρισσότερο ομοιόμορφο τρόπο, αλλά τα μέλη συ­γκεκριμένων οικογενειών, γειτονιών και παρα­δοσιακών ομάδων μεγαλώνουν διαφορετικά. Εάν θεωρήσουμε τα πράγματα προοπτικά, θα παρατηρήσουμε ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ομοιόμορφος, αλλά βραχυπρόθεσμα τα άτομα έ­χουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον ακόμα, να διαφέρουν και να  έχουν περισσότερες επιλογές. Είναι ειρωνικό, αλλά στην εποχή μας, ο καθένας μας φαντάζει τόσο οικείος, όσο και ξένος.

Του στελιου παπαΘανασοπουλου

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε  80-100 λέξεις.

(μονάδες 25)

2. Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει στη δεύτερη παράγραφο τους απρόσωπους τηλεθεατές ως  «μοναχικό πλήθος». Σχολιάστε την άποψή του σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων.

(μονάδες 10)

3. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε μια από τις πέντε (5) παραγράφους του κειμένου.

(μονάδες 10)

4. Να γραφεί για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις ένα συνώνυμο κι ένα αντώνυμο : παρέχει- παράξενο-εξωτερική- κοινή- οικείος

(μονάδες 5)

5. Σε ένα άρθρο 400-500 λέξεων για τη σχολική εφημερίδα να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σχετικά με το ακόλουθο θέμα : «Ο ρόλος της τηλεόρασης στη ζωή μας είναι μεγαλύτερος από ποτέ άλλοτε, επιβεβαιώνοντας την απα­νταχού παρουσία της στο σύγχρονο πολιτισμό. Καθορίζει τον τρόπο ζωής μας , διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τη στάση μας μπροστά σε μεγάλα πολιτικά , κοινωνικά και παγκόσμια θέματα. Με ποια παραδείγματα θα τεκμηριώνατε την παραπάνω θέση ; Τι θα προτείνατε ώστε η τηλεόραση να γίνει πραγματικό μέσο ψυχαγωγίας και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου ;»

(μονάδες 50)

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΜΕ  ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/154

Οκτ 28 2010

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η αξία του αθλητισμού στη ζωή μας

Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με δραστηριότητες και εκδηλώσεις που την προστατεύουν, τη διαμορφώνουν, τη βελτιώνουν και την ομορφαί­νουν. Τέτοια εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής είναι και ο αθλητισμός, που έχει άμεση σχέση με την υγεία, την -ψυχαγωγία, την καλαισθησία, την πνευματική και ηθική καλλιέργεια του ανθρώπου.

Αθλητισμός, από τη λέξη «άθλος»: ο αγώνας, ο κόπος, η άμιλλα για βραβείο (άθλον), είναι η σωματική και πνευματική προσπάθεια υπεροχής σε ένα άθλη­μα, αγώνισμα, με ορισμένες απαιτήσεις επίδοσης και κανονισμούς διεξαγωγής του. Αθλήματα στα οποία, ανάλογα με τις ικανότητες του, μπορεί να επιδοθεί κάποιος υπάρχουν πολλά, ατομικά και ομαδικά: άλματα, σε μήκος ή ύψος, αγώνες δρόμου, ταχύτητας ή αντοχής, ρίψεις, πάλη, άρση βαρών, πυγμαχία, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα (μπάσκετ), πετόσφαιρα (βόλεϊ), αντισφαίριση (τένις), σκάκι, κολύμβηση είναι τα πιο διαδεδομένα και γνωστά. Όλα συνι­στούν την έννοια του αθλητισμού.

Πρέπει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε πως ο αθλητισμός διαφέρει από τη γυμναστική, η οποία έχει το νόημα της άσκησης, και δη της σωματικής, για την ανάπτυξη των φυσικών δυνατοτήτων. Μολονότι οι λέξεις «αθλούμαι» και «γυμνάζομαι» χρησιμοποιούνται ως ταυ­τόσημες, δεν έχουν την ίδια ακριβώς σημασία, θα ήταν ελλιπής, όμως, ο ο­ρισμός του αθλητισμού, αν τον περιορίζαμε μόνο στη σωματική άσκηση με μοναδικό σκοπό την αρμονική διάπλαση και την ευεξία του σώματος. Συντελεί και στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην ψυχαγωγία, στη διαμόρφωση ήθους και στην ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης του ανθρώπου.

Η αξία του αθλητισμού εκτιμήθηκε πολύ νωρίς και μάλιστα, επειδή συνδέ­εται με τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή του, από κοινωνίες και πολιτισμούς που έδωσαν έμπρακτα δείγματα σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή. Και τέτοιος υπήρξε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Για τους αρχαίους Έλληνες ο αθλη­τισμός ήταν μέρος της αγωγής τους και καθιερωμένος θεσμός που σχετιζόταν με ό,τι πιο ιερό είχαν, τη λατρεία των θεών. Οι αθλητικοί αγώνες, που τελούνταν στην αρχαία Ελλάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, είχαν σχέση με μεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Η πιο γνωστή ήταν τα Ολύμπια προς τιμήν του Δία, απ’ όπου προήλθε και το Ολυμπιακό (αθλητικό) Ιδεώδες ως έκφραση σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή, το σωματικό κάλλος, την ευγενή άμιλλα και την ει­ρήνη ανάμεσα στις πόλεις-κράτη, αφού είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων επικρατούσε «εκεχειρία», διακοπή των εχθροπραξιών. Το αθλητικό ιδεώδες όχι μόνο αναβίωσε στη σύγχρονη εποχή, αλλά είναι και παγκόσμια αποδεκτό. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Παγκόσμια πρωταθλή­ματα, οι αγώνες με τη συμμετοχή όλων των χωρών μιας ηπείρου, για παρά­δειγμα οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες, αλλά και το ενδιαφέρον με το οποίο παρα­κολουθούν τις διοργανώσεις αυτές εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι αναμφισβήτητη επιβεβαίωση της εκτίμησης αυτής.

Ο αθλητισμός εξακο­λουθεί να έχει πολύτιμη αξία, ιδιαίτερα για τον αθλούμενο. Η αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου από τη φύση, οι νοσηρές συνθήκες διαβίωσης στις με­γαλουπόλεις, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι τυποποιημένες κινήσεις, η καθιστική ζωή, το άγχος, η ανάγκη για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, για ψυχαγωγία και φυσική ζωή κάνουν τον αθλητισμό όαση στη δύσκολη ζωή του.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 80-100 περίπου λέξεις

(Μονάδες 25)

2.Να γραφεί ένας πλαγιότιτλος για την 3η κι ένας για την 4η παράγραφο του κειμένου (Μονάδες 5)

3.Να καταγραφούν τα δομικά μέρη (Θεματική περίοδος, Λεπτομέρειες / Σχόλια, Πρόταση-Κατακλείδα) της 2ης παραγράφου του κειμένου

(Μονάδες 5)

4.Να γραφεί ένα συνώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις : βραβείο- ικανότητες- διαφέρει- σκοπό- εχθροπραξιών         (Μονάδες 5)

5.Να απαντήσετε σε μια παράγραφο 80 περίπου λέξεων την ερώτηση : «Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος δε γυμνάζεται όσο θα έπρεπε ;»

(Μονάδες 10)

6.Σε ένα κείμενο 300-400 λέξεων να αναπτύξετε το παρακάτω θέμα : «Ο αθλητισμός πέρα από τις θετικές πλευρές του ,συχνά γίνεται πεδίο βίαιων και αντικοινωνικών εκδηλώσεων. Ποια είναι τα αίτια κατά τη γνώμη σας αυτού του φαινομένου ; Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε όσους συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις βίας ; Πώς θα μπορούσε να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό ;»                                                                (Μονάδες 50 )

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/153

Οκτ 28 2010

1o ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Τα Δικαιώματα των παιδιών καταπατούνται.

Ποιος θα τα προστατέψει ;

{…} Συχνά όλοι εμείς γινόμαστε μάρτυρες δημοσιευμάτων τα οποία αποδεικνύουν ότι σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν εκατομμύρια μικρά κορίτσια , μερικά μόλις δέκα χρονών , που τα εξαναγκάζουν να εργάζονται ως πόρνες .Αυτή η εξώθηση στην πορνεία έχει χαρακτηριστεί ως «μια από τις χειρότερες μορφές δουλείας ». Όπως είναι αναμενόμενο αφού περάσουν χρόνια σωματικής , ψυχικής και συναισθηματικής κακοποίησης , τα κορίτσια αυτά σημαδεύονται εφ’ όρου ζωής . Στις περισσότερες περιπτώσεις , τα κορίτσια υποκύπτουν σε αυτήν την κτηνωδία που τα υποβάλλουν μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό και για να καταφέρουν να επιβιώσουν μέσα από τη ζωντανή κόλαση στην οποία «ζουν» . Η διαφορετική επιλογή είναι να πεθάνουν από την ασιτία . Το πιο λυπητερό γεγονός είναι ότι πολλά από αυτά τα εγκαταλειμμένα παιδιά εξωθήθηκαν στην πορνεία από τους ίδιους τους γονείς ως μέσο για τη δική τους επιβίωση καθώς η φτώχεια τους αναγκάζει να πουλήσουν τα ίδια τους τα παιδιά για να αποκτήσουν λίγα χρήματα .

Σε αυτή την τραγική κατάσταση έρχεται να προστεθεί το ζήτημα της παιδικής εργασίας . Δυστυχώς τα παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν έχουν αυτό που ονομάζεται σταθερό οικογενειακό περιβάλλον ,αλλά πέφτουν θύματα διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης . Μικρά παιδιά , κάποια μόλις πέντε χρονών , αναγκάζονται με τη βία σε μια μορφή απασχόλησης που χαρακτηρίζεται ως «δουλεία» . Οι περισσότεροι από εμάς έχουν δει τα « παιδιά των δρόμων »  στα φανάρια να ζητούν χρήματα , κάποιοι τα έχουν καταδικάσει ως παιδιά ενός κατώτερου θεού , αυτοί που τα καταδικάζουν καθημερινά σε αυτή τη θέση είναι αυτοί που τα εξωθούν σε αυτό το είδος δουλείας . Αυτά τα μικρά ρομπότ δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες οι οποίες καταστρέφουν το νεανικό τους σώμα και μυαλό . Οι λέξεις μόρφωση , αγάπη από τους γονείς , ασφάλεια , παιχνίδια , σπίτι, είναι σπάνιες και διαμορφώνουν το ιδανικό περιβάλλον στο μυαλό αυτών των αδικημένων παιδιών . Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως αυτές οι συνθήκες ζωής  αποτελούν κάτι το φυσιολογικό και αναμενόμενο για πάρα πολλά παιδιά στη σημερινή μας κοινωνία .

Ο πόλεμος είναι ένα τρομαχτικό γεγονός και δείχνει την κτηνωδία των ανθρώπων σε όλο της το μεγαλείο . Για ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε πως τα παιδιά είναι τα κύρια θύματα των πολέμων . Κάποιοι λένε πως πολεμάνε για τα παιδιά τους όμως στην πραγματικότητα, όταν σκοτώνουν ένα ξένο παιδί πολεμώντας είναι σαν να προκαλούν μεγάλη ζημιά το ίδιο του το παιδί . Στον πόλεμο δεν υπάρχουν κανόνες και σε πολλές εικόνες πολέμου συναντήσαμε παιδιά – στρατιώτες . Αυτά τα παιδιά που χρησιμοποιούνται σε αντάρτικους στρατούς ή τα έχουν απαγάγει ή τα έχουν αγοράσει από τα σκλαβοπάζαρα , αυτά είναι παιδιά του εικοστού αιώνα . Τα παιδιά αυτά περνούν από πολλή σκληρή εξάσκηση για να ενισχύσουν το φονικό τους ένστικτο , και από πολλά βασανιστήρια για να «συμμορφωθούν» . Κάθε πόλεμος βιάζει κάθε παιδική ψυχή .

Μια άλλη παιδική τραγωδία συναντούμε στα ορφανοτροφεία , όπου εκεί πολλά παιδιά καταδικάζονται να πεθάνουν από ασιτία, γιατί αποτελούν βάρος στο «σύστημα» των χωρών εκείνων .

Ας αναφέρουμε όμως και συγκεκριμένα για την πολιτισμένη Ευρώπη . Η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε όταν ανακαλύφτηκε το δίκτυο παιδικής πορνογραφίας , το οποίο δολοφόνησε αρκετά παιδιά , αφού πρώτα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τους εγκεφάλους του δικτύου . Οι αστυνομικές επιχειρήσεις στο Ίντερνετ που έγιναν με την συνεργασία δώδεκα χωρών αποκάλυψαν ένα δίκτυο παιδεραστών που τροφοδοτούσε το παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με φωτογραφίες ανήλικων παιδιών τα οποία τα βίαζαν .Σύμφωνα με αυτά που έχουμε είδη εξετάσει καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως δεν είναι υπερβολή να μιλάμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια παγκόσμια κρίση .

Η UNICEF δήλωσε πως « ο πόλεμος εναντίον των παιδιών » είναι μια εφεύρεση το εικοστού αιώνα . Λόγω των πολέμων άλλα παιδιά ακρωτηριάστηκαν , τυφλώθηκαν ή υπέστησαν βλάβη στον εγκέφαλο .

Τα παιδιά έχουν προδοθεί από εκείνους που εμπιστεύονται και όπως είναι φυσικό αυτό προκαλεί βαθιά τραύματα στην παιδική ψυχή .Η σεξουαλική παρενόχληση από παιδεραστές αποτελεί μια απειλή για τα παιδιά όλου του κόσμου . Καθώς γινόμαστε δέκτες μιας πληθώρας αποκρουστικών ειδήσεων για δίκτυα παιδεραστίας , των οποίων θύματα είναι αγόρια και κορίτσια μικρής ηλικίας , νιώθουμε αγανακτισμένοι . Πιο πολύ όμως η κοινή γνώμη καταδικάζει τις σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών από κληρικούς , οι οποίοι υποτίθεται πως ενεργούν στο όνομα του Θεού και κάνουν το θέλημά του .Όμως κατηγορούμενοι για κακοποίηση ανηλίκων βρέθηκαν και άλλα άτομα που κατέχουν θέσης εμπιστοσύνης , οι οποίοι αντί να προστατέψουν τα ευάλωτα παιδιά τα χρησιμοποίησαν για την ικανοποίηση των προσωπικών τους διαστρεμμένων ορέξεων ή για να κερδίσουν χρηματικά ποσά . {…}

(Κείμενο συντομευμένο κι ελαφρά διασκευασμένο από τον ημερήσιο τύπο)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.

(μονάδες 25)

2. Να επιβεβαιώσετε την ορθότητα η μη των παρακάτω προτάσεων :

Α. Τα μέσα Επίκλησης στη Λογική είναι τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια. Σωστό Λάθος
Β. Η Επίκληση στο Ήθος του Αντιπάλου είναι τρόπος πειθούς.
Γ. Η χρήση του παραδείγματος μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο.
Δ. Ένα επιχείρημα θεωρείται έγκυρο όταν οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα στο συμπέρασμα.
Ε. Ο Αναλογικός Συλλογισμός αναπτύσσεται με γενίκευση.

(μονάδες 5)

3. Στην τρίτη παράγραφο υπάρχει ο ακόλουθος συλλογισμός :

Προκείμενες :

α. «Στον πόλεμο δεν υπάρχουν κανόνες και σε πολλές εικόνες πολέμου συναντήσαμε παιδιά – στρατιώτες .

β. Αυτά τα παιδιά που χρησιμοποιούνται σε αντάρτικους στρατούς ή τα έχουν απαγάγει ή τα έχουν αγοράσει από τα σκλαβοπάζαρα , αυτά είναι παιδιά του εικοστού αιώνα .

γ. Τα παιδιά αυτά περνούν από πολλή σκληρή εξάσκηση για να ενισχύσουν το φονικό τους ένστικτο , και από πολλά βασανιστήρια για να «συμμορφωθούν» .

Συμπέρασμα :

Κάθε πόλεμος βιάζει κάθε παιδική ψυχή .

Ποιο είναι το είδος του συλλογισμού ; (παραγωγικός, επαγωγικός) . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να τον αξιολογήσετε την ως προς την ορθότητά του. (αν είναι επαγωγικός να κρίνετε αν η επαγωγή είναι τέλεια ή ατελής)

(μονάδες 10)

4. Να μελετήσετε την τελευταία παράγραφο του κειμένου . Με ποια μέθοδο αναπτύσσεται ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

(μονάδες 10)

5. Για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις να γραφεί μια (1) συνώνυμη : αποδεικνύουν – επιλογή – τραγική – αναγκάζονται -ικανοποίηση

(μονάδες 5)

6. Για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις να γραφεί μια (1) αντώνυμη : ασφάλεια, ενισχύσουν , συγκεκριμένα, δέκτες, κατηγορούμενοι

(μονάδες 5)

7. Σε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα 500-600 λέξεων να αναπτύξετε το ακόλουθο θέμα : Είναι αλήθεια πως εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο πέφτουν θύματα κακοποίησης και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς . Η κακοποίηση και η πολύμορφη εκμετάλλευσή τους είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Ποια νομίζετε πως είναι τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου ; Ποια μέτρα οφείλει να λάβει η παγκόσμια κοινότητα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών ;

(μονάδες 40)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/152

» Νεότερα άρθρα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων