Category Archive: Θέματα Έκθεσης

Δεκ 16 2016

Θέματα Έκθεσης για τα Μ.Μ.Ε

1.Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβάλλουν κατά τρόπο καθοριστικό στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Σε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα να αναπτύξετε την άποψή σας σχετικά με το βαθμό που νομίζετε ότι η λειτουργία τους συντελεί στην ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση. Πότε οι επιδράσεις τους είναι θετικές και πότε αρνητικές;

  1. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι ο Τύπος μπορεί να στηρίξει το δημοκρατικό πολίτευμα; Υποστηρίξτε τη θέση σας σε μια ομιλία σας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας με τα κατάλληλα ε­πιχειρήματα, και εφόσον συμφωνείτε, δείξτε με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο Τύπος να παίξει αυτόν το ρόλο.

3.Η παραπληροφόρηση που προέρχεται από τα Μ.Μ.Ε αποτελεί μια από τις «πληγές» της σύγχρονης κοινωνίας. Σε μια ομιλία σας στη Βουλή των Εφήβων να σχολιάσετε την άποψη αυτή και να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα : Ποιοι παράγοντες συνήθως την προκαλούν και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της; Γιατί ο κόσμος παρασύρεται μερικές φορές από την παραπληροφόρηση;»

4.Σε μια ημερίδα που διοργανώνει ο δήμος σας να αναπτύσσετε τις απόψεις σας για το ακόλουθο θέμα : καθημερινά παίρνουμε, αλλά και δίνουμε πληροφορίες για διάφορα γεγονότα, θέματα και προβλήματα που προκύπτουν. Ποια στάση νομίζετε ότι πρέπει να διαμορφώνουμε ως δέκτες των πληροφοριών αυτών και ποια ευθύνη πιστεύετε ότι έχουμε ως πομποί;

5.Πολύ λόγος γίνεται για το ρόλο των Μ.Μ.Ε όσον αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων και των λαών. Σε ένα άρθρο για την τοπική εφημερίδα να αναπτύξετε τις θέσεις σας για την άποψη αυτή. Πιστεύετε ότι τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να συμβάλουν στην αλληλοκατανόη­ση και στον αλληλοσεβασμό των ατόμων, των ομάδων και των λαών; Μήπως με τα μέσα αυτά κινδυνεύει η πολιτιστική ταυτότητα των μικρών χωρών από την πολιτιστική κυριαρχία των αναπτυγμένων χωρών;

6.Μερικές από τις βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στον ηθικό κώ­δικα των δημοσιογράφων είναι η κοινωνική ευθύνη και η επαγγελματική ακε­ραιότητα του δημοσιογράφου, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέ­πειας του ανθρώπου, ο σεβασμός του δημόσιου συμφέροντος και η δυνατότητα του κοινού να έχει πρόσβαση και συμμετοχή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ποιο βαθμό η πραγματικότητα ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις αρχές;

7.Σε μια ημερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας για τα Μ.Μ.Ε να σχολιάσετε την παρακάτω άποψη : «Όπως οι περισσότερες τεχνικές πρόοδοι, η τελειοποίηση των Μ.Μ.Ε. αποτελεί ταυτόχρονα μιαν υπόσχεση ελευθερίας και μιαν απειλή καινούριας δουλείας». Στη συνέχεια να απαντήσετε και στα ακόλουθα ερωτήματα :α) Ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.;β) Κάτω από ποιες προϋποθέσεις η λειτουργία τους μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο της κοινωνίας και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας;

γ) Ποια πρέπει να είναι η στάση των νέων απέναντι σε αυτά;

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/4241

Οκτ 11 2012

Θέματα Έκθεσης : Εθνικισμός, Μαζοποίηση, Καταναλωτισμός, Τεχνικός Πολιτισμός, Διασκέδαση-Ψυχαγωγία

1.Συμμετέχετε σε μια εκδήλωση αντιπροσώπων των νεολαιών των βαλκανικών χωρών, στις οποίες η έξαρση του εθνικισμού είναι εμφανής. Ποιες προτάσεις θα διατυπώνατε ως εκπρόσωπος της χώρας μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου ;

2.Η μαζοποίηση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει αρνητικά την προσωπικότητα και συμπεριφορά του ατόμου. Σ’ ένα άρθρο , που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας , να διατυπώσετε τις προτάσεις σας για το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η παιδεία στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

3.Είστε μέλος ενός συλλόγου καταναλωτών. Σε μια ημερίδα που διοργανώνεται με θέμα τον καταναλωτισμό να εκθέσετε τις απόψεις σας για τις αρνητικές επιδράσεις του στην προσωπικότητα και στη ζωή, γενικότερα, του σύγχρονου ανθρώπου.

4.Για τις αρνητικές συνέπειες των εφαρμογών της τεχνολογίας δεν ευθύνεται η ίδια η τεχνολογία ,αλλά ο τρόπος αξιοποίησής της από τον άνθρωπο . Ποιες οι προτάσεις σας για τη θετική αξιοποίηση των επιτευγμάτων του τεχνικού πολιτισμού ;

5. Στις μέρες μας ,αν και οι μορφές και τα μέσα ψυχαγωγίας υπάρχουν σε ικανοποιητικό ,πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι προτιμούν αποκλειστικά τη διασκέδαση. Πώς μπορεί , κατά τη γνώμη σας , να επιτευχθεί η στροφή των νέων προς την ψυχαγωγία ;

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2376

Οκτ 11 2012

Θέματα Έκθεσης : Κοινωνικοποίηση, Πατριωτισμός

1.Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ον που έχει την επίγνωση και τη βεβαιότητα του επικείμενου θανάτου του. Η συνειδητοποίηση της θνητότητάς του κάνουν τη ζωή του μοναδική και συνάμα τραγική. Να σχολιάσετε την άποψη αυτή σ’ ένα δοκίμιο 500-600 λέξεων και να αναφέρετε με ποιους τρόπους θα μπορούσε ο άνθρωπος να δώσει νόημα στη ζωή του σήμερα.


2.«Εκείνο για το οποίο η δική μας γενιά θα μετανιώσει μια μέρα πικρά δεν θα είναι τόσο η σκληρότητα και οι αδικίες των κακών ανθρώπων , όσο η απαράδεκτη σιωπή των καλών …» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Με βάση την άποψη αυτή να ετοιμάσετε ένα προσχέδιο ομιλίας στη Βουλή των Εφήβων , με θέμα την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικό τους «γίγνεσθαι» , για την αποτελεσματική προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3.Ο Τ. Φ. Κένεντυ είπε: «Μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σου».

Με αφορμή αυτή τη ρήση, σε μια ομιλία σου στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου σου (500-600) να αναφερθείς στα βασικά χαρακτηριστικά που κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να έχει ο σύγχρονος πατριωτισμός και να αναλύσεις την ατομική και συλλογική ευθύνη που οφείλει να έχει κάθε πολίτης και κοινωνία απέναντι στη διαμόρφωση μιας υγιούς φιλοπατρίας.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2375

Οκτ 11 2012

Θέματα Έκθεσης : Παιδεία, Πληροφορική, Εθελοντισμός, Ανθρώπινα Δικαιώματα

1.Ως μέλος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου της τάξης σας να συντάξετε μια επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας ,στην οποία θα ζητάτε να σας αποσταλούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας .Στην επιστολή να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Η/Υ σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

2.Να ετοιμάσετε μια ομιλία στη Βουλή των Εφήβων στην οποία θα αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της χρήσης του facebook από τους νέους ,καθώς και στις παραμέτρους που χρειάζεται να υπάρχουν ,ώστε να μην αποβεί επιζήμιο για τη νεανική ψυχοσύνθεση.

3.Μετέχετε εθελοντικά σε ένα πρόγραμμα καθαρισμού παραλιών, δημόσιων χώρων, δασών. Σε μια επιστολή που γράφετε σε κάποιο φίλο σας τονίζετε τους λόγους για τους οποίους οφείλετε και οι ίδιοι να μετέχετε σε ανάλογα προγράμματα , καθώς και στις αρχές από τις οποίες πρέπει να διέπεται ο εθελοντισμός.

4.Στα πλαίσια του σχολικού σας περιβάλλοντος διεξάγεται μια συζήτηση με θέμα την ηθική. Να γράψετε μια εισήγηση όπου θα αναφέρεστε με παραδείγματα στο αληθινό νόημα των ηθικών πράξεων και στους λόγους για τους οποίους η ηθική θα πρέπει να είναι συνοδοιπόρος των πολιτών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

5.Να ετοιμάσετε μια ομιλία που θα εκφωνήσετε στη Βουλή των Εφήβων ,όπου θα προτείνετε τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και θα αναλύετε τις ωφέλειές τους. Ακόμη, θα επικρίνετε τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας εκθέτοντας τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

6.Σε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα να αναπτύξετε την άποψη ότι η παιδεία αποτελεί τη βάση για την εδραίωση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναλύσετε τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από την υποβάθμιση της παιδείας.

7.Ως μέλος του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου σας καλείστε να γράψετε μια εισήγηση στη Βουλή των Εφήβων για την προσφορά της Παιδείας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και για το ρόλο των βασικών φορέων της Παιδείας.

8.Ως πρόεδρος της τάξης σας με επιστολή σας προς τον τοπικό περιφερειάρχη του ζητάτε τη συνδρομή του για την κατασκευή εργαστηρίου πληροφορικής στο σχολείο σας εξηγώντας παράλληλα τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Επίσης ,αναφέρεστε στην ανάγκη να αυξηθούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παροχή παιδείας.

9.Σε ένα δοκίμιο 500-600 λέξεων να εκθέσετε τις απόψεις σας για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή , καθώς και στους λόγους για τους οποίους ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνδέεται με το πολιτισμικό επίπεδο κάθε κοινωνίας.

10.Ως αντιπρόσωπος του σχολείου σας στη Βουλή των Εφήβων καλείστε να συντάξετε μια εισήγηση με θέμα «Τα δικαιώματα των παιδιών». Αναφερθείτε στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού , αλλά και στους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί αυτό.

11. Σε ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα να αναφερθείτε στα πολιτικά δικαιώματα και στους αγώνες που προηγήθηκαν για την κατάκτησή τους , καθώς και στους λόγους για τους οποίους οι πολίτες χρειάζεται να εξασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα και να συμμετέχουν στα κοινά. (500-600 λέξεις)

Πηγή : «Έκφραση-Έκθεση Γ’ Λυκείου ,94 Κριτήρια Αξιολόγησης «, Εκδόσεις Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη 2011

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/2374

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων