Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 6(34-40), Η αφαίρεση

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

Θυμόμαστε τι γνωρίζουμε για την αφαίρεση

 

Τι είναι η αφαίρεση με δανεικό;

Πώς ονομάζονται οι όροι (αριθμοί) της αφαίρεσης;

 

πηγή

πηγή

 

 

περισσότερα εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 6(34-40), Μαθηματικά β τεύχος

Υπολογίζω το αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

 

πρόσθεση με με κρατούμενο

1

πηγή

πηγή

πηγή

περισσότερα εδώ

 

_