Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 6(34-40), Η αφαίρεση

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

Θυμόμαστε τι γνωρίζουμε για την αφαίρεση

 

Τι είναι η αφαίρεση με δανεικό;

Πώς ονομάζονται οι όροι (αριθμοί) της αφαίρεσης;

 

πηγή

πηγή

 

 

περισσότερα εδώ