Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 3(16-23), Μαθηματικά α τεύχος

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια

 

πηγή

πηγή

 

περισσότερα εδώ