Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 3(16-23), Μαθηματικά α τεύχος

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

Παιχνίδι μνήμης

 

 

1 Γυρίζω τον τροχό, βλέπω την πράξη
και υπολογίζω με πολλαπλασιασμό.
Πατήστε εδώ

 

 

περισσότερα εδώ