Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 2(9-15), Μαθηματικά α τεύχος

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

το μισότο διπλάσιο

 

 

 

 

 

Online φύλλο εργασίας
Βρίσκω το διπλάσιο
πατήστε εδώ

 

περισσότερα εδώ