Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 2(9-15), Μαθηματικά α τεύχος

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Υπολογίζω το άθροισμα

Υπολογίζω τη διαφορά

 

Online φύλλο εργασιών
πατήστε εδώ

περισσότερα εδώ