Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 1(1-8), Μαθηματικά α τεύχος

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

σχολικό βιβλίο εδώ

Παιχνίδι
Πατάμε τα κόκκινα βελάκια πάνω δεξιά για να δούμε το παιχνίδι σε πλήρη οθόνη.

 

 

_